fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Szczepienie jako kryterium przyjęcia do żłobka - wyrok WSA

Adobe Stock
Informacja o odbyciu przez dziecko ubiegające się o miejsce w żłobku, obowiązkowych szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu mieści się w ustawowej przesłance „danych o stanie zdrowia" dziecka, które rodzice mają obowiązek podać na etapie rekrutacji do żłobka.

Do takiego wniosku doszedł w niedawnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. akt II SA/Ol 493/19), który oddalił skargę wojewody warmińsko-mazurskiego na uchwałę Rady Miasta w Olsztynie w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków Miejskich. Wprowadziła ona jako kryterium przyjmowania dzieci do żłobka złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego), pisemnego oświadczenia o odbyciu przez dziecko ubiegające się o miejsce w żłobku, obowiązujących szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu.

Zasada równości i zakaz dyskryminacji

Wojewoda podnosił, że w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, brak jest jednoznacznego przepisu upoważniającego radę gminy do wprowadzenia obowiązku podawania informacji o odbytych szczepieniach na etapie rekrutacji do żłobka. Wprawdzie zgodnie z art. 3a ust. 1 pkt 6 ustawy rodzic ma obowiązek podania danych o stanie zdrowia dziecka, lecz zdaniem wojewody, są to dane dotyczące chorób, uczuleń i innych dolegliw...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA