fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Pierwsze zmiany dla szkół wyższych już od października 2016

123RF
Połowę studentów studiów doktoranckich będą musieli stanowić ci, którzy otrzymują stypendium doktoranckie.

Na stacjonarnych studiach doktoranckich ma się uczyć nie mniej osób niż na niestacjonarnych prowadzonych przez daną jednostkę uczelni. Takie zmiany wprowadza przyjęta w środę przez rząd nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym.

Szkoły nie powinny mieć problemu ze spełnieniem takiego wymogu. Z danych GUS wynika bowiem, że w ubiegłym roku akademickim na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia kształciło się 36,4 tys. osób, a na niestacjonarnych – 6,9 tys.

Ponadto połowę studentów studiów doktoranckich będą musieli stanowić ci, którzy otrzymują stypendium. W 2014 r. pobierało je 16,7 tys. uczestników, czyli mniej niż połowa.

– Takie ustawowe zapisy mogą ograniczyć liczbę przyjmowanych uczestników. Obecnie bowiem na niektóre studia doktoranckie idą osoby, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić. To jednak przede wszystkim same uczelnie powinny dbać o jakość studiów trzeciego stopnia – mówi prof. Leszek Pacholski z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nowelizacja zmienia też zasady zatrudniania nauczycieli akademickich. Obowiązek posiadania pięcioletniego doświadczenia w kierowaniu zespołem badawczym nie będzie utrudniał powierzania stanowiska profesora wizytującego lub nadzwyczajnego osobom, które doktorat obroniły za granicą. Po obronie bowiem często starają się one o stypendium, tzw. post doc. Jeśli je dostaną, zostają na zagranicznej uczelni raczej jako członkowie zespołów, a nie ich kierownicy.

– Uczelnie powinny chcieć mieć jak najlepszych wykładowców i taka zmiana powinna im ułatwić ich zatrudnianie – mówi prof. Pacholski.

Nowela zmienia też częstotliwość dokonywania ocen okresowych nauczycieli akademickich. Obecnie profesorowie zatrudnieni na podstawie mianowania oceniani są nie rzadziej niż raz na cztery lata, a pozostali nauczyciele akademiccy – nie rzadziej niż raz na dwa lata. Po zmianach wszyscy będą oceniani nie rzadziej niż raz na cztery lata. Nowela znosi też konkursy dla osób awansowanych oraz nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, którym uczelnia chce przedłużyć umowę.

Jest też dobra wiadomość dla finalistów olimpiad. Będą mogli otrzymywać stypendium naukowe na pierwszym roku, nawet jeśli studiują na kierunku związanym z olimpiadą. Nowelizacja ma obowiązywać od października 2016 r.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA