fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Ordo Iuris: liceum miało prawo relegować uczennicę za udział w protestach Strajku Kobiet

Fotorzepa / Paweł Rochowicz
17-letnia uczennica niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku została relegowana ze szkoły, gdyż uczestniczyła w demonstracjach Strajku Kobiet. Instytut Ordo Iuris uważa, że katolicka szkoła miała prawo podjąć taką decyzję.

Według doniesień mediów, uczennica drugiej klasy dowiedziała się o konieczności zmiany szkoły na spotkaniu 27 kwietnia z dyrekcją szkoły. Uczestniczyła w nim wraz z mamą, której zakomunikowano rozwiązanie umowy o kształcenie w trybie natychmiastowym.

Skreślenie z listy uczniów nastąpiło niecałe dwa miesiące przed zakończeniem roku szkolnego. Decyzja dyrekcji nie była konsultowana z radą rodziców ani z samorządem uczniowskim.

Czytaj także:

Sprawę uczennicy z urzędu podjął Rzecznik Praw Obywatelskich. Doniesienia mediów wzbudziły jego niepokój, gdyż mogło dojść do naruszenia konstytucyjnych wolności: wyrażania poglądów, zgromadzeń oraz zrzeszania się.

Mama uczennicy poinformowała Rzecznika, że wcześniej szkoła nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń wobec zachowania uczennicy. Nie stosowano też innych środków wymienionych w statucie, jak upomnienie wychowawcy indywidualne lub wobec klasy, nagana wychowawcy wobec klasy, nagana wicedyrektora szkoły, odsunięcie od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę czy klasę, przeniesienie do innej klasy. Zastosowano zatem ostateczny środek, jakim jest skreślenie z listy uczniów, w szczególnie trudnym dla uczniów czasie.

Tymczasem prawnicy Instytutu Ordo Iuris w swojej analizie wskazują, że konstytucyjne prawo zakładania szkół niepublicznych jest ściśle sprzężone z prawem uzewnętrzniania własnej religii poprzez nauczanie oraz wychowanie dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Stan taki upoważnia zaś placówki niepubliczne do stosowania dodatkowych wymagań lub warunków kształcenia związanych m.in. z określonym światopoglądem lub wyznaniem.

Ordo Iuris zwraca także uwagę, że podstawą praw i obowiązków ucznia w szkole niepublicznej jest umowa cywilnoprawna. Na jej mocy uczeń poddaje się reżimowi prawnemu obowiązującemu w placówce. - Stosunek prawny ucznia ze szkołą, wynikający z przedmiotowej umowy, ma zaś pierwszeństwo przed relacją administracyjnoprawną istniejącą pomiędzy szkołą jako zakładem a uczniem jako jego użytkownikiem. W konsekwencji, skuteczne wypowiedzenie umowy cywilnoprawnej przez którąkolwiek ze stron powoduje brak możliwości wydania decyzji administracyjnej o skreśleniu ucznia z listy uczniów. Zerwanie relacji umownej jest zatem równoznaczne z zakończeniem stosunku prawnego łączącego szkołę niepubliczną z uczniem - czytamy.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA