fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budowa i remont

O czym należy pamiętać, wybierając materiały na dom

Na czym polegają zmiany przepisów budowlanych odnoszące się do nowych warunków technicznych?
Sławomir Łyskawka, dyrektor techniczny w Velux Polska:
- Zaostrzenie przepisów ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków. Jest to ważne choćby z uwagi na fakt, że 40 proc. energii w Europie jest zużywane na potrzeby eksploatacji budynków. Dlatego wymagania legislacyjne w stosunku do obiektów i wyrobów, z jakich są budowane zmierzają do poprawy ich energooszczędności. To też krok w kierunku upowszechniania budowy domów o niskim zużyciu energii. Konsekwentnie zaostrzane są przepisy dotyczące izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych oraz wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną budynku. - Zmiany zostały rozpisane na trzy etapy: 2014, 2017 i 2021. Jeśli chodzi o wymagania dotyczące okien, to zmieniły się głównie kwestie dotyczące współczynnika przenikania ciepła Uw, który jest sukcesywnie obniżany. Od 1 stycznia 2014 roku w budynkach można montować okna pionowe o współczynniku U nieprzekraczającym 1,3 W/mkw. K, zaś połaciowe – 1,5 W/mkw. K. Od 1 stycznia 2017 roku nastąpi zaostrzenie wymagań U(max) w przypadku okien pionowych do 1,1 W/mkw. K, a połaciowych – 1,3 W/mkw. K. Natomiast od 1 stycznia 2021 roku współczynnik ten dla okien pionowych ma wynosić 0,9 W/mkw. K, a połaciowych – 1,1 W/mkw. K.
- Jak w związku z tym powinien zachować się inwestor budujący dom i planujący zakup okien? Wyroby budowlane, w tym okna, są określone w projekcie i ich parametry muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przez odpowiedni organ administracji lub brak sprzeciwu względem zgłoszenia budowy inwestor jest zobowiązany budować dom zgodnie z projektem. - Jeśli zatem projekt budowlany był zatwierdzony w 2016 roku, a dom będzie budowany w 2017 roku, inwestora obowiązują stare zasady. Warto jednak zwrócić uwagę, że ustalenia warunków technicznych dla budynków to tzw. wymagania minimalne. Zatem to w projekcie budowlanym można uwzględnić rozwiązania, w tym wypadku okna bardziej energooszczędne. - Jednak po 1 stycznia 2017 roku producenci nie mogą już oferować w sprzedaży wyrobów niespełniających warunków technicznych. Inwestorzy, którzy są na etapie wyboru i tworzenia projektu w ostatnim kwartale tego roku, powinni już teraz zastosować się do wymagań nowych warunków technicznych. Jeśli projekt spełniałby obecnie obowiązujące przepisy, a wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego byłby złożony po nowym roku, inwestor ryzykuje odrzucenie projektu architektonicznego, a tym samym wydłużenie formalności. Producenci stolarki okiennej od momentu wejścia w życie nowych warunków technicznych do kolejnego etapu zaostrzenia wymogów mieli trzy lata, aby zaplanować zmiany w swojej ofercie. Obecnie większość producentów posiada już produkty spełniające nowe wymogi, które będą obowiązywały od stycznia 2017 roku, a nawet od 2021. —gb
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA