fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nowe zasady działania władz banków w Polsce

Bloomberg
Członkowie zarządów będą musieli ograniczyć inną działalność zawodową i ujawnić relację swoich zarobków do średniej płacy w banku – proponuje KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego wprowadzi rekomendację Z określającą szczegółowe zasady funkcjonowania władz w bankach, głównie zarządów i rad nadzorczych. Jest już gotowy projekt tych zaleceń.

Rada nadzorcza banku będzie musiała poinformować KNF o zamiarze odwołania prezesa zarządu wraz z uzasadnieniem, a także o zamiarze odwołania członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem lub powierzenia jego obowiązków innemu członkowi zarządu.

– Standardowe otrzymywanie z wyprzedzeniem informacji o planowanym odwołaniu prezesa i członka zarządu odpowiedzialnego za ryzyko oraz o motywach decyzji jest istotne dla realizacji ustawowych zadań KNF. Nie powinno być tak, że nadzór jest w tak kluczowych sprawach zaskakiwany i dowiaduje się o zmianach z mediów – tłumaczy Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF.

Obecnie, zgodnie z ustawą – Prawo bankowe, trzeba informować KNF o zmianach w radzie nadzorczej oraz zarządach niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Ponadto...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA