fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Co z jutrzejszym frankowym wyrokiem Sądu Najwyższego?

Frank szwajcarski
Bloomberg
Sąd Najwyższy deklaruje, że jutrzejszy termin posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej jest aktualny. Czy zapadnie orzeczenie?

- Uprzejmie informuję, że termin posiedzenia niejawnego w sprawie III CZP 11/21 wyznaczony na 11 maja 2021 r. jest aktualny. Posiedzenie zaplanowane jest na godz. 10:00 – informuje Martyna Łuczak z zespołu prasowego Sądu Najwyższego. Nie uzyskaliśmy jednak odpowiedzi na pytanie, czy na pewno uchwała zostanie jutro podjęta.

Pierwotnie posiedzenie Izby Cywilnej było zaplanowane na 23 marca. Jednak wtedy przełożono je i jako powód wskazano chorobę pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Nowy termin wyznaczono na 13 kwietnia, ale i wtedy nie doszło do publikacji wyroku, co miało być spowodowane wzbierającą trzecią falą pandemii i oczekiwaniem na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie frankowej (zostało opublikowane 29 kwietnia).

Pojawiały się opinie, że i tym razem termin zostanie przesunięty. Jednym z powodów może być fakt, że wśród blisko 30 sędziów Izby Cywilnej są tzw. nowi sędziowie Sądu Najwyższego, których legalność jest kwestionowana w związku zamieszaniem wokół Krajowej Rady Sądownictwa. To może powodować nie tylko konflikt między starymi i nowymi sędziami, ale też może dać podstawę do kwestionowania legalności uchwały przez stronę, dla której wyrok byłby niekorzystny. Pojawiały się także głosy, że posiedzenie może zostać przełożone na lipiec i później, ale już w siedmioosobowym składzie.

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego przedstawiła sześć zagadnień prawnych, które rozstrzygnąć ma Izba Cywilna:

1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?

W razie odpowiedzi przeczącej na powyższe pytanie:

2. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?

3. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?

Niezależnie od treści odpowiedzi na pytania 1-3:

4. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?

5. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?

6. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA