fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Dostępność kredytu nie pogorszy się

123rf.com
W tym kwartale banki nie planują istotnych zmian w polityce kredytowej, zarówno w segmencie produktów dla firm jak i kredytów konsumpcyjnych oraz mieszkaniowych - wynika z ankiety NBP.

Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych". W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w I kwartale 2017 r. oraz przewidywania na II kwartał 2017 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą – na przełomie marca i kwietnia 2017 r. – wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 87 proc.

W I kwartale ankietowane banki zadeklarowały, że istotnie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych i zaostrzyły niektóre warunki udzielania kredytu (obniżenie maksymalnej kwoty kredytu). W opinii banków do zaostrzenia polityki kredytowej przyczyniły się głównie czynniki regulacyjne, nieuwzględnione w ankiecie, tj. realizacja zaleceń pokontrolnych KNF oraz konieczność sprostania wymogom kapitałowym i płynnościowym wynikającym z rozporządzenia CRR oraz zaleceń KNF. NBP dodaje, że popyt na kredyty konsumpcyjne nieznacznie wzrósł w I kwartale. do czego przyczynił się wzrost zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz nasilenie akcji promocyjnych przez niektóre banki. Z kolei w II kwartale banki nie przewidują istotnych zmian w polityce kredytowej oraz oczekują niewielkiego wzrostu popytu.

Kryteria i warunki przyznawania kredytów mieszkaniowych w I kwartale nie zmieniły się (banki po raz pierwszy od końca 2014 r. nie zmieniły kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych). Ankietowane banki odczuły wzrost popytu, co uzasadniały głównie zainteresowaniem kredytobiorców programem „Mieszkanie dla Młodych", prognozami odnośnie do sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz zmianą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Banki nie planują istotnych zmian w polityce kredytowej w II kwartale ani nie spodziewają się istotnych zmian popytu na kredyt mieszkaniowy. Jedynie pojedyncze banki oczekują spadku popytu na kredyt.

Ankietowane banki istotnie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zaostrzyły niektóre warunki udzielania kredytu. W opinii banków do zaostrzenia polityki kredytowej przyczyniły się głównie czynniki regulacyjne, nieuwzględnione w ankiecie, tj. realizacja zaleceń pokontrolnych KNF oraz konieczność sprostania wymogom kapitałowym i płynnościowym wynikającym z rozporządzenia CRR oraz zaleceń KNF. Popyt na kredyty konsumpcyjne nieznacznie wzrósł w I kwartale 2017 r., do czego przyczynił się wzrost zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz nasilenie akcji promocyjnych przez niektóre banki. W II kwartale 2017 r. banki nie przewidują istotnych zmian w polityce kredytowej oraz oczekują wzrostu popytu.

W I kwartale ankietowane banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, głównie w segmencie kredytów długoterminowych. Kolejny kwartał z kolei zaostrzyły również warunki polityki kredytowej. W opinii banków, które zaostrzyły politykę kredytową (podwyższenie marż kredytowych i pozaodsetkowych kosztów kredytu, skrócenie maksymalnego okresu kredytowania i zmniejszenie dostępnej kwoty kredytu), wynikało to głównie z pogorszenia jakości kredytów dla firm. W I kwartale banki nie odczuły zmiany popytu na kredyty zgłaszanego przez przedsiębiorstwa. W II kwartale banki nie przewidują istotnych zmian polityki kredytowej w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw ani popytu. Według ankietowanych banków wzrost popytu będzie odczuwany głównie w segmencie kredytów długoterminowych.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA