fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Alior zgodnie z planem

Bloomberg
Bank zanotował spory wzrost dochodów ale i kosztów, choć wyniki były zaburzone przez zdarzenia jednorazowe i zmiany w księgowości.

Alior w I kwartale 2019 r. miał 104 mln zł zysku netto, dokładnie zgodnie z prognozami. Wynik jest o 34 proc. niższy niż rok temu i o 43 proc. niż w poprzednim kwartale ze względu na wzrost składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dotknęło to cały sektor).

Wyniki zaburzone

Po wyłączeniu opłat na BFG zysk netto w I kwartale wyniósłby 225 mln zł, co oznacza wzrost o 6 proc. w skali roku. Rentowność kapitału własnego (ROE) spadła o 4,6 pkt. proc. do 6,44 proc., natomiast po wyłączeniu składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG spadek wyniósłby 0,4 pkt. proc., do 13,29 proc. 

Wynik odsetkowy wyniósł ponad 800 mln zł i był zbliżony do oczekiwań analityków, wzrósł o 9 proc. rok do roku i nie zmienił się w porównaniu z poprzednim kwartałem. Marża odsetkowa netto wzrosła do 4,68 proc. z 4,54 proc. przed rokiem (bez zdarzeń jednorazowych wyniosła 4,64 proc.). Bank podał, że w całym 2019 roku spodziewa się marży na poziomie 4,6 proc., takiej samej jaką wypracował w 2018 r., ale prognoza w tym zakresie może być podniesiona.

Wynik z opłat i prowizji sięgnął 169,8 mln zł, podczas gdy konsensus zakładał 111,4 mln zł. Wynik nie jest jednak porównywalny z prognozami analityków - w sprawozdaniu za I kwartał tego roku bank zmienił prezentację marży na transakcjach wymiany walutowej. We wcześniejszych okresach prezentowane była ona w wyniku na instrumentach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z rewaluacji, obecnie w wyniku z tytułu prowizji i opłat.

W porównaniu rok do roku wynik prowizyjny banku spadł o 4 proc., a w porównaniu z czwartym kwartałem 2018 roku (dane proforma) spadł o 7,5 proc.

Koszty działania były zgodne z prognozami, wzrosły o 12 proc. rok do roku. W wynikach za I kwartał ujęta zostanie składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 rok w wysokości 110 mln zł, więcej o około 150 proc. niż rok wcześniej. Po korekcie o wysokość składek koszty spadły o 3 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 275 mln zł, czyli nieco mniej od prognozowanych blisko 290 mln zł. Koszty ryzyka wzrosły do 1,86 proc. z 1,79 proc. przed rokiem - w segmencie biznesowym koszt ryzyka wzrósł do 2,63 proc. z 1,97 proc. przed rokiem, a w segmencie detalicznym spadł do 1,2 proc. z 1,67 proc. rok wcześniej. W całym 2019 roku bank liczy ogółem na 1,8 proc. kosztów ryzyka.

- Wyniki Alior Banku w I kwartale ukształtowały się na poziomie oczekiwań. W przeciwieństwie do innych banków, spółce udało się poprawić wynik operacyjny, pomimo wzrostu składki na BFG. Podstawowe pozycje dochodów prezentują się na poziomach zbliżonych do konkurentów, nieco niższy wzrost wyniku odsetkowego na tle sektora to skutek zmniejszającej się dynamiki wolumenów kredytów, katera jednak wciąż kształtuje się na wysokich jednocyfrowych poziomach. Na uwagę zwraca niższy niż w innych bankach wzrost kosztów rezerw. Wyniki oceniamy jako niezłe na tle sektora. Roczny współczynnik P/E dla wyników wyniósł w I kwartale 17.3, czyli stosunkowo nisko – ocenia Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.

Akcja kredytowa rośnie

Wartość portfela kredytowego banku na koniec marca wyniosła 60,3 mld zł, czyli była o 8 proc. wyższa niż przed rokiem, przy czym w segmencie detalicznym wzrost wyniósł 6,4 proc., a w segmencie biznesowym o 10,2 proc. 

– To bardzo dobre podstawy do osiągania ambitnych celów, które zapisane są w naszej strategii „Cyfrowego buntownika”. Chcemy ją skutecznie, w pełni zrealizować do końca 2020 r.

W I kwartale cieszy nas wzrost wolumenu kredytowego brutto do poziomu 1,3 mld zł, co jest zgodne z perspektywami osiągnięcia 5 mld zł wzrostu w całym 2019 r. – mówi prezes Alior Bank SA Krzysztof Bachta.

Rekordowy poziom osiągnęła sprzedaż pożyczki gotówkowej, która w I kwartale br. przekroczyła 2 mld zł. W segmencie mikroprzedsiębiorstw Alior Bank wciąż utrzymuje wysoką sprzedaż. W I kwartale 2019 r. osiągnęła ona poziom 680 mln zł, przy jednoczesnym wzroście pokrycia portfela zabezpieczeniami Banku Gospodarstwa Krajowego do poziomu 88 proc. Alior Bank utrzymuje także wysoką sprzedaż leasingu – w I kwartale 2019 r. osiągnęła poziom 830 mln zł w porównaniu z 610 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

– Współczynniki i wymogi kapitałowe Banku konsekwentnie pozostają na bezpiecznym poziomie. Jest to możliwe dzięki utrzymującej się wysokiej rentowności oraz stabilności naszego wyniku. Grupa Alior Bank posiada adekwatne bufory powyżej minimów regulacyjnych zarówno dla wskaźnika TIER1, jak i TCR. TIER1 wyniósł 12,42 proc. przy minimum określonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na poziomie 11,75 proc., a TCR osiągnął poziom 15,4 proc. przy minimum regulacyjnym o wartości 13,75 proc. Bufor wynosi odpowiednio 67 i 165 punktów bazowych – mówi Tomasz Biłous, odpowiedzialny za finanse.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA