fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Pekao powyżej oczekiwań

Fotorzepa/Marta Bogacz
Zysk netto grupy Pekao okazał się dużo niższy niż rok temu z powodu zmiany rozliczania składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ale był nieco wyższy niż prognozowali analitycy dzięki niższym rezerwom.

Skonsolidowany zysk netto Pekao w I kwartale 2017 roku wyniósł 349,7 mln zł, czyli spadł o 39 proc. rdr i 29 proc. kdk. Zysk banku okazał 7 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 327,1 mln zł. Z konsensusu PAP wynika, że oczekiwania dziewięciu biur maklerskich wahały się od 309 mln zł do 346 mln zł. Wskaźnik ROE wyniósł 6,1 proc. Pogorszenie wyników wobec ubiegłego roku jest spowodowane wysokimi opłatami na rzecz funduszy gwarancyjnych, które wyniosły w I kwartale 201,2 mln zł (a podatek od niektórych instytucji finansowych płacony był już za pełne trzy miesiące i wyniósl 125,2 mln zł).

Wynik odsetkowy wyniósł 1115 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1104,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.077-1.127 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 4 proc. rdr. Marża odsetkowa netto wzrosła do 2,8 proc. z 2,7 proc. rok wcześniej.

Wynik z prowizji i opłat wyniósł 573,5 mln zł i był 20 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 479,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 465 mln zł do 501 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 2 proc. rdr. Nastąpiły jednak zmiany w księgowaniu – bank w I kwartale 2017 roku dokonał zmiany stosowanych zasad prezentacji w rachunku zysków i strat marż uzyskanych na transakcjach walutowych z klientami. Dotychczas takie marże były prezentowane w wyniku z działalności handlowej, natomiast po zmianie są prezentowane w przychodach z tytułu prowizji i opłat.

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły 995,5 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami (991,6 mln zł). Wskaźnik kosztów do dochodów wynosi 45,5 proc. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 115,1 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 11 proc. wyższych odpisów na poziomie 129,8 mln zł. Odpisy spadły 11 proc. rdr i wzrosły 8 proc. w ujęciu kwartalnym.

Kredyty na koniec marca 2017 r. wyniosły 130,1 mld zł i były wyższe o 5,8 proc. niż na koniec marca 2016 r. z wolumenami kredytów detalicznych rosnącymi o 9,1 proc. rdr i wolumenami korporacyjnymi rosnącymi o 3,1 proc. rdr. Depozyty na koniec marca 2017 r. wyniosły 132,8 mld zł i były wyższe o 7,5 proc. niż na koniec marca 2016 r. z wolumenami detalicznymi rosnącymi o 10,3 proc. rdr i wolumenami korporacyjnymi rosnącymi o 4,3 proc. rdr.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA