fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Adwokaci

Adwokat nie może być równocześnie komornikiem

Adwokat
Adwokat nie może być równocześnie komornikiem
Fotorzepa, Michał Walczak
Okręgowa rada adwokacka wpisała Marka N. (dane zmienione) na listę adwokatów niewykonujących zawodu. Rok później ta sama rada skreśliła go z listy.

Prawo o adwokaturze przewiduje bezwzględny zakaz równoczesnego wykonywania zawodu adwokata i zajmowania stanowiska w wymiarze sprawiedliwości. Tymczasem od 2008 r., od powołania przez ministra sprawiedliwości na stanowisko komornika sądowego, Marek N. pełnił tę funkcję także po wpisie na listę adwokatów. Przepisy dotyczą wszystkich adwokatów, i w przypadku przesłanek do skreślenia z listy, nie dzieli się ich w zależności od tego, czy wykonują, czy też nie wykonują czynnie zawodu adwokata – podkreśliła NRA, utrzymując w mocy uchwałę ORA. Nie ma zatem znaczenia, że Marek N. nigdy nie był czynnym adwokatem, ale że został wpisany na listę, nie rezygnując ze stanowiska komornika. Adwokat niewykonujący zawodu pozostaje bowiem adwokatem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrując skargę komornika, stwierdził, iż nie można adwokaturze zarzucić uniemożliwiania skarżącemu wykonywania zawodu.

W skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego Marek N. zarzucił, że skreślenie z listy pozbawiło go prawa słusznie nabytego. W jego przekonaniu zarówno organy samorządu palestry, jak i WSA błędnie pominęły zróżnicowanie adwokatów na wykonujących ten zawód i niewykonujących go, posiadających odrębny status.

NSA nie dopatrzył się jednak nieprawidłowości, i oddalił skargę kasacyjną. W jego ocenie nie ma podstaw do zróżnicowania statusu adwokatów w zależności od tego, czy wykonują oni, czy nie wykonują czynnie tego zawodu. Nie do zaakceptowania byłoby, gdyby komornik sądowy wykonywał jednocześnie zawód adwokata –stwierdził NSA.

– W przepisach prawa o adwokaturze dotyczących przesłanek skreślenia z listy adwokatów nie ma rozróżnienia na adwokatów wykonujących bądź niewykonujących tego zawodu. Odnoszą się one do każdego adwokata – powiedział sędzia Mirosław Trzecki. – Nie można też mówić o pozbawieniu praw nabytych w wyniku skreślenia z listy adwokatów osoby, która nie zrezygnowała z równoczesnego wykonywania zawodu komornika. Jeśli odpadną przyczyny skreślenia, skarżący będzie miał otwartą drogę do ponownego wpisu na listę.

Sygnatura akt: II GSK 674/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA