Czy nastolatek może pójść sam do lekarza?

Wizyty lekarskie małoletniego pacjenta co do zasady odbywają się w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy rodzic nie może osobiście zgłosić się na wizytę lekarską ze swoim dzieckiem.

Publikacja: 19.10.2023 15:03

Czy nastolatek może pójść sam do lekarza?

Foto: Adobe Stock

Informacje na temat wizyty dziecka u lekarza można znaleźć  w Nawigatorze Pacjenta dostępnym na stronie Rzecznika Praw Pacjenta. 

Autorzy poradnika informują, że jeśli pacjent ukończył 16 lat, to zgodę na leczenie lub wykonanie badania musi wyrazić zarówno rodzic, jak i sam małoletni pacjent. Prawo przewiduje w takim przypadku zgodę równoległą – tzw. podwójną – samego zainteresowanego i opiekuna, którym co do zasady jest rodzic. W przypadku rozbieżności w sprawie leczenia dotyczących różnych decyzji pomiędzy pacjentem, który ukończył 16 lat i jego rodzicem, sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Czytaj więcej

Arkadiusz Szymański: Lekarz w stanie wyższej konieczności

Co w sytuacji, gdy w danej chwili dziecko nie przebywa pod opieką rodziców lub przedstawicieli ustawowych, a udzielenie pomocy lekarskiej jest konieczne? 

Wówczas na wizytę u lekarza może zgłosić się z dzieckiem opiekun faktyczny. 

To osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga.  Definicja opiekuna faktycznego nie dotyczy więc wyłącznie opieki na małoletnim, ale także nad osobą pełnoletnią, która z różnych przyczyn nie jest w stanie samodzielnie działać we własnym imieniu.

Opiekunem faktycznym może być członek rodziny, osoba bliska lub inna osoba sprawująca opiekę nad pacjentem.

Ale opiekun faktyczny nie może decydować o każdej  czynności medycznej wobec dziecka, którym się opiekuje. Nie może wyrazić́ zgody na zabieg o podwyższonym ryzyku, np. operację, inwazyjne badanie czy wykonanie iniekcji. Jeśli zachodzi konieczność podjęcia tego rodzaju leczenia, wówczas konieczna jest pisemna zgoda przedstawicieli ustawowych małoletniego pacjenta (najczęściej będą to rodzice).

Wyjątek stanowi sytuacja, w której konieczne jest wykonanie czynności medycznych ze względu na zagrożenie życia i zdrowia dziecka. Wtedy lekarz udziela natychmiastowej pomocy, nawet jeśli nie uzyskał zgody rodziców małoletniego pacjenta.

Informacje na temat wizyty dziecka u lekarza można znaleźć  w Nawigatorze Pacjenta dostępnym na stronie Rzecznika Praw Pacjenta. 

Autorzy poradnika informują, że jeśli pacjent ukończył 16 lat, to zgodę na leczenie lub wykonanie badania musi wyrazić zarówno rodzic, jak i sam małoletni pacjent. Prawo przewiduje w takim przypadku zgodę równoległą – tzw. podwójną – samego zainteresowanego i opiekuna, którym co do zasady jest rodzic. W przypadku rozbieżności w sprawie leczenia dotyczących różnych decyzji pomiędzy pacjentem, który ukończył 16 lat i jego rodzicem, sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Za granicą
Wakacje 2024 z biurem podróży. Jakie mam prawa podczas wyjazdu wakacyjnego?
Nieruchomości
Jak wybudować domu do 70 m2? Jakie formalności, dokumenty, warunki zabudowy