Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka o zmianę ustawy o obronie Ojczyzny - chodzi o zapewnienie odpowiedniej opieki państwa wobec osób z niepełnosprawnością, która wynika z artykułów Konstytucji. 

Mimo obowiązku państwa, osoby ze znaczną niepełnosprawnością (taką jak porażenie mózgowe, bez możliwości samodzielnego poruszania się) dalej muszą stawiać się na tzw. komisji wojskowej. Zdaniem osób zgłaszających się do Rzecznika o pomoc taka wizyta może skutkować uczuciem upokorzenia oraz jest dodatkowym wyzwaniem dla zobowiązanego oraz jej opiekuna. 

RPO przekazał w tej sprawie zapytanie do Departamentu Kadr MON - zgodnie z przepisami "starej" ustawy o powszechnym obowiązku obrony ojczyzny jak i ustawy o obronie Ojczyzny można odstąpić od badania lekarskiego osób podlegająycch stawieniu się na kwalifikację zaliczonych do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jednak warunkiem jest przedstawienie komisji orzeczenia o stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność. 

Czytaj więcej

Zmiana wojskowej kategorii „E" wymaga poszukiwań

Wynika z tego, że osoby z niepełnosprawnością mogą uniknąć badania, ale nie ma dla nich sposobu by uniknąć samego stawiennictwa na komisji. Badanie lekarskie stanowi tylko jeden z punktów z szeregu czynności koniecznych do przeprowadzenia podczas kwalifikacji. Zasadne byłoby zatem wyłączenie obowiązku fizycznego stawiennictwa przed komisją w celu przedstawienia orzeczenia, a wprowadzenie zamiast tego innej formy kontaktu zainteresowanego a komisją.