W skierowanym do Morawieckiego piśmie Bodnar zarzucił, że działania prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego podjęte ws. mecenasa Giertycha w sposób rażący naruszyły przepisy prawa i standardy działania państwa w ustroju demokratycznym.

W opinii rzecznika postępowanie to było z góry zaplanowane i umyślnie ukierunkowane na osiągnięcie konkretnych efektów procesowych. Przedstawianie zarzutów w szpitalu osobie nieprzytomnej, z którą nie ma żadnego kontaktu zdaniem RPO było nieprawidłowe i bezskuteczne. Przeszukanie domu i kancelarii adwokackiej Giertycha według Bodnara nie bez powodu zaplanowano w tym samym czasie. Miało to uniemożliwić mecenasowi uczestnictwo w jednym z przeszukań. Ponadto rzecznik podważył zabezpieczenie w kancelarii przez prokuratora wszystkich materiałów dotyczących określonej grupy spraw i osób, łącznie z tymi, objętymi tajemnicą adwokacką i obrończą.

Czytaj także: Zatrzymanie Romana Giertycha było niezasadne i nielegalne - uznał sąd w Poznaniu

RPO zdecydował się, by skierować swoje żądania do premiera Morawieckiego. Wszystko z uwagi na ściśle hierarchiczną strukturę prokuratury i jej podległość Ministrowi Sprawiedliwości. Rzecznik zauważa, że zgodnie z przepisami wprowadzonymi ustawą z 2016 r. ostateczną odpowiedzialność polityczną za działania prokuratorów ponosi właśnie Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny.

- Pozostawienie tak bulwersujących naruszeń prawa bez stosownej reakcji, stanowić będzie jasny komunikat dla społeczeństwa, że organy ścigania stoją ponad prawem i sankcjonowane jest łamanie przez nie fundamentalnych konstytucyjnych praw i wolności, co bez wątpienia nie pozostałoby bez istotnego wpływu na osłabienie zaufania obywateli do Państwa i jego organów – podkreślił Bodnar.

- Choć organy państwa istotnie funkcjonowały w ten sposób w minionej epoce, zasadne jest oczekiwanie, że w obecnym ustroju Rzeczypospolitej Polskiej standardy ich działania będą inne - podsumował RPO swe pismo do premiera.

Dziś RPO otrzymał pismo, z którego wynika, że żądania Bodnara zostały przekazane zgodnie z kompetencjami do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Przypomnijmy, że w piątek Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto wydał decyzję, w której uwzględnił zażalenie na zatrzymanie Romana Giertycha w październiku ubiegłego roku. Stwierdził, że działania prokuratury w tej sprawie były nie tylko niezasadne, ale i nielegalne.

W grudniu poznański sąd uwzględnił zażalenie mecenasa na przeszukanie jego kancelarii i nakazał natychmiastowy zwrot wszystkich komputerów i dokumentów. Wcześniej Sąd Rejonowy wstrzymał wykonanie postanowienia Prokuratury Regionalnej w Poznaniu o zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec adwokata.

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj