Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdza, że: Po pierwsze - wypowiedź ta jest niedopuszczalna, zwłaszcza ze strony prawnika, prokuratora piastującego najwyższe funkcje w Prokuraturze. Jest ona przejawem języka arogancji, lekceważenia, dzielenia i obrażania innych ludzi, w tym wykonywujących zawód zaufania publicznego. Budzi sprzeciw i troskę, gdyż pokazuje, w jaki sposób obecnie przedstawiciel Prokuratury Krajowej odnosi się do innych zawodów prawniczych.

Po drugie - słowa Bogdana Święczkowskiego są przejawem braku elementarnej wiedzy na temat roli adwokatury i adwokatów w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, roli, jaką adwokatura i adwokaci odgrywają dziś oraz odegrali w historii Polski. Należy zatem zwrócić uwagę i przypomnieć, że zawód adwokata, tak jak między innymi zawód sędziego i prokuratora, jest zawodem zaufania publicznego. Zawód adwokata jest zawodem, który funkcjonuje w oparciu o normę konstytucyjną, a to przepis art. 17 ust. 1 Konstytucji RP. Podstawą funkcjonowania zawodu adwokata i jego roli w demokratycznym państwie prawnym, którego istotnym elementem jest wymiar sprawiedliwości, jest również przepis art. 42 ust. 2 Konstytucji RP przyznający oskarżonemu prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Właśnie z uwagi na znaczenie zawodu adwokata dla praw i wolności obywatelskich oraz jego pozycji wśród zawodów prawniczych przepis art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze przyznaje adwokatowi 2 podczas i w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych taką samą ochronę prawną, jak sędziemu i prokuratorowi, zaś przepis art. 1 ust. 4 ustawy Prawo o adwokaturze przewiduje ochronę prawną dla tytułu zawodowego adwokata. Samorząd adwokacki jest przy tym najstarszym samorządem zawodowym w Polsce.

Czytaj też:

Prokurator Święczkowski nie stracił immunitetu na wniosek Romana Giertycha

Po trzecie - bycie adwokatem jest powodem do dumy. Przypomnieć w tym kontekście warto, że adwokatami byli m.in.: Władysław Raczkiewicz (Prezydent RP na uchodźctwie), Jan Olszewski (Prezes Rady Ministrów RP, obrońca w procesach politycznych), Władysław Siła-Nowicki (żołnierz AK, WIN, współpracownik KOR, sędzia Trybunału Stanu, pierwszy prezes Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy, obrońca w procesach politycznych), Wiesław Chrzanowski (żołnierz AK, powstaniec warszawski, założyciel i pierwszy prezes Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, marszałek Sejmu, minister sprawiedliwości i prokurator generalny). Słowa Prokuratora Krajowego obrażają również pamięć tych i wielu innych adwokatów, którzy będąc dumni z zawodu, który wykonywali, działali na rzecz demokratycznej Polski oraz praw i wolności obywatelskich.

Po czwarte - istotą zawodu adwokata jest przyczynianie się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz budowanie i umacnianie porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Budowanie wspólnoty. Prokurator Krajowy w demokratycznym państwie prawnym powinien to rozumieć oraz szanować. Każdego dnia adwokaci i aplikanci adwokaccy realizują swoje obowiązki w tym zakresie w sposób sumienny, zgodny z przepisami prawa, realizując oczekiwania i interesy obywateli, również te, które są lekceważone lub naruszane przez władze publiczne. Słowa użyte przez Prokuratora Krajowego są zatem obraźliwe nie tylko w stosunku do samych adwokatów, ale również do tych osób, które każdego dnia powierzają im swoje sprawy oraz problemy. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Podpisał ją nowy prezes Naczelnej Rady Adwokackiej - Przemysław Rosati.