6 marca zostanie rozstrzygnięty konkurs na glosę organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.

– Tegoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze względu na ciekawe orzeczenia konkursowe, np. o odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie. Uczestnicy zaprezentowali wyrównany poziom, bardzo trudno będzie wybrać zwycięzcę – opowiada Katarzyna Smyk, wiceprezes ds. Działalności Naukowej ELSA Łódź.

W finale wyłonionych zostanie pięciu laureatów, po jednym z pięciu kategorii prawa – cywilnego, karnego, konstytucyjnego, administracyjnego i finansowego. Jury konkursowe wskaże spośród nich jednego zwycięzcę.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła „Rzeczpospolita".