Kryształowe Serce od lat otrzymują od swoich kolegów radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżniają się w udzielaniu pro bono pomocy prawnej. Chodzi m.in. o działalność na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów i związków wyznaniowych czy rodzin dotkniętych klęskami.

W XIII edycji konkursu nominowanych za działalność w roku 2020 r. było 21 radców prawnych i aplikantów radcowskich. W drugim etapie konkursu kapituła złożona z  członków Krajowej Rady Radców Prawnych, wyłoniła 10 laureatów.  Nagrody zostały im wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się we wtorek 6 lipca, w rocznicę uchwalenia ustawy o radcach prawnych, obchodzoną od 2011 roku jako Dzień Radcy Prawnego.

Kryształowe statuetki trafiły w ręce:

Macieja Bałazińskiego z OIRP w Krakowie - za działalność dobroczynną i społeczną, organizację i udział w wielu akcjach charytatywnych na rzecz chorych dzieci oraz ich rodzin a także dzieci z najuboższych rodzin, a także upowszechnianie wiedzy o prawie, aktywności pro bono i procedur arbitrażowych wśród studentów;

Agaty Bzdyń z OIRP w Toruniu - za walkę z dyskryminacją i łamaniem praw człowieka, zaangażowanie w działalność pro bono i litygację strategiczną. Jest członkiem i współpracownikiem wielu organizacji i stowarzyszeń m.in. z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Fundacji Feminoteka;

Aleksandry Ejsmont z OIRP w Warszawie - za wspieranie medyków w czasie pandemii, przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy rówieśniczej,  kierowanie uwagi na problemy prawne dotyczące dzieci oraz edukację prawną najmłodszych;

Beaty Łajtar z OIRP w Rzeszowie - za wspieranie akcji charytatywnych, uczestnictwo w programach edukacyjnych i szkoleniowych dla dzieci i młodzieży oraz seniorów;

Joanny Orłowskiej z OIRP w Zielonej Górze - za wspieranie inicjatyw kobiecych wywodzących się z grup mniejszościowych (religijnych, narodowych), pogłębienie świadomości prawnej dzieci i młodzieży;

Leszka Sierputowicza z OIRP w Olsztynie - za zaangażowanie w obronę praw zwierząt (jest członkiem Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami, Społeczny Inspektor Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami);

Mikołaja Strzeleckiego z OIRP w Bydgoszczy - za pomoc ubogim i wykluczonym społecznie, wsparcie dzieci z rodzin rozbitych, niepełnych, dyssocjalnych;

Małgorzaty Szreniawskiej z OIRP w Lublinie - za pracę z dziećmi i młodzieżą w zakresie przemocy rówieśniczej, problemów wśród młodzieży i wiążącymi się z nimi problemami natury prawnej, upowszechnianie specyfiki wykonywania zawodu radcy prawnego i jego promocja, wykłady i szkolenia;

Jakuba Turskiego z OIRP w Gdańsku - działania na rzecz równości społecznej, prawa antydyskryminacyjnego, liczne akcje i projekty na rzecz osób LGBT.

Antonina Schneider z OIRP Poznań odebrała  Nagrodę Internautów za współpracę z Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu na rzecz osób potrzebujących i udział w akcji Szlachetna Paczka.

– Wszyscy nominowani w tym konkursie są zwycięzcami. Wszyscy Państwo jesteście liderami i mam nadzieję, że będziecie liderami w waszych Izbach i będziecie to dobre imię radcy prawnego nadal sławić  – zwrócił się do zgromadzonych prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.