Prokuratorzy chcą pieniędzy na podwyższenie pensji. Jest uchwała

Chodzi o wyrównanie wynagrodzeń nieprawidłowo naliczanych za lata 2021 – 2023. Związkowcy z prokuratury wskazują rządowi jak naprawić sytuację i uniknąć dodatkowych kosztów.

Publikacja: 02.07.2024 14:31

Prokuratorzy chcą pieniędzy na podwyższenie pensji. Jest uchwała

Foto: Fotorzepa / Marian Zubrzycki

Teraz prokuratorzy dochodzą wyrównania pensji przed sądem, liczba wyroków rośnie lawinowo. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP podjęła dziś uchwałę i apeluje do rządu o szybkie działania, które naprawiłyby systemowo całą sytuację.

Wynagrodzenia prokuratorów zamrożone wbrew ustawie

Sam problem wynika m.in. z art. 5 ustawy okołobudżetowej na rok 2023. Przewidziano w nim waloryzację wynagrodzeń prokuratorów jedynie o 7,8 proc, podczas gdy stosując mechanizm ustawowy (z ustawy o ustroju sądów powszechnych, u.s.p.), wzrost ten powinien wynosić 21,89 proc. Z kolei w 2021 r. jako podstawę ustalenia wynagrodzenia przyjęto w ustawie okołobudżetowej przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2019 r., a zatem zamrożono wynagrodzenia na poziomie z 2020 r. W 2022 r. jako podstawę przyjęto przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2020 r., powiększone jedynie o 26 zł, ponownie odstępując od zasad ustalania wynagrodzenia ustalonych w u.s.p. i ustawie o prokuraturze. Jak obliczyli sędziowie (ich też dotyczą omawiane reguły) tylko w 2023 r. sędzia sądu rejonowego na skutek zamrożenia wynagrodzenia stracił do 20 tys. zł, a łącznie w latach 2021–2023 – nawet ok. 40 tys. zł. Podobnie rzecz się ma w przypadku prokuratorów.

Czytaj więcej

Szansa na duże podwyżki pracowników prokuratury. Jest projekt ustawy

Prokuratorzy walczą o prawidłowo naliczone, wyższe pensje

Jesienią 2022 r. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zainicjował akcję przywracania praworządności w prawidłowym kształtowaniu wynagrodzeń prokuratorów za lata 2021-2023.

We wspomnianej, podjętej dziś uchwale ZZPiPP wymienia cztery działania, które trzeba podjąć.

Po pierwsze apeluje o niezwłoczne wystąpienie przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego do Prezesa Rady Ministrów o uruchomienie rezerwy celowej w kwocie 218 mln zł lub nowelizację ustawy budżetowej na rok 2024 r. w celu pokrycia słusznych roszczeń, których dochodzenie przed sądami powszechnymi może doprowadzić do podwojenia skutków finansowych po stronie Skarbu Państwa (koszty odsetek, zastępstw procesowych, nakładu pracy sędziów).

Po drugie proponuje, aby Prokuratura Krajowa oraz podległe prokuratury regionalne zaniechały wywodzenia sprzecznych z utrwaloną linią orzeczniczą sądów (popartą orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego) odpowiedzi na pozwy prokuratorów oraz środków odwoławczych, celem minimalizacji kosztów ponoszonych przez państwo.

Czytaj więcej

Skała: Mamy osiem konkretnych zmian w ustawie o prokuraturze

Po trzecie chodzi o zaniechanie z korzystania przez Prokuraturę Krajową oraz podległe prokuratury regionalne, okręgowe i rejonowe z pełnomocników i zastąpienie ich upoważnionymi prokuratorami specjalizującymi się w dziedzinie prawa cywilnego, ewentualnie członkami specjalnego zespołu powołanego w PK do przeciwdziałania prokuratorom decydującym się na kroki prawne wobec Prokuratury Krajowej i innych jednostek organizacyjnych prokuratury. Powód?

- Korzystanie z takich pełnomocników prowadzi do niezasadnego drenażu budżetu prokuratury i nie leży w interesie dobrej kondycji finansów publicznych – twierdzą związkowcy.

Ostatni, czwarty postulat dotyczy zaniechania przez kierownictwo prokuratury „siania dezinformacji”, że powodem braku podwyżek dla pracowników prokuratury są roszczenia tych ostatnich oraz podjęcie zdecydowanych działań, zgodnie z deklaracjami wypowiadanymi m.in na spotkaniach w ramach cyklu „tour de prokuratura”, mających na celu zapewnienie tej grupie podwyżek i postulowanych przez ZZPiPP RP rozwiązań systemowych.

Czytaj więcej

Bodnar: polecenie w sprawie 144 prokuratorów nie zostało wykonane

„Składajcie pozwy, bo przepadną pieniądze”

 W najnowszej uchwale związek apeluje także do wszystkich prokuratorów, którzy dotychczas nie uruchomili ścieżki sądowej, w tym prokuratorów w stanie spoczynku, którzy nie wystąpili na ścieżkę sądową, aby nie zwlekali z wywodzeniem powództw, bo pierwsze roszczenia za rok 2021 mogły ulec już częściowemu przedawnieniu.

- W zasadzie każdego dnia zapada kilka do kilkunastu wyroków. Sądy zasądzają odsetki ustawowe. Bywa, że odsetki sięgają nawet 10 tys. zł. Do tego prokuratorzy widząc, że nasi przełożeni korzystają z adwokatów i radców prawnych, również udzielają pełnomocnictw m.in. adwokatowi, który współpracuje ze związkiem. To oznacza, że Skarb Państwa za każdą przegraną sprawę musi zwrócić kilka tys. zł kosztów zastępstwa procesowego – mówi „Rz” prokurator Jacek Skała, szef ZZPiPP RP. I dodaje, że ktoś powinien się też zastanowić ile kosztuje praca sędziego rozstrzygającego taką sprawę. Tych sporów państwu nie opłaca się toczyć. W tym momencie pozyskanie rezerwy celowej lub nowelizacja budżetu nie jest tak na dobra sprawę w interesie powodów, ale byłaby korzystna dla finansów publicznych.

- W ostatnich dniach miałem okazję przeprowadzić rozmowę z jednym z wysoko postawionych obecnie prokuratorów funkcyjnych. Przyrównał on całą sytuację do korzystania z „chwilówek.” Stwierdził, że Prokuratura Krajowa bierze wysoko oprocentowany kredyt u prokuratorów bo nie ma środków na systemowe rozwiązanie sprawy. Dla mnie jest to zwykła niegospodarność – dodaje prokurator Skała.

Teraz prokuratorzy dochodzą wyrównania pensji przed sądem, liczba wyroków rośnie lawinowo. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP podjęła dziś uchwałę i apeluje do rządu o szybkie działania, które naprawiłyby systemowo całą sytuację.

Wynagrodzenia prokuratorów zamrożone wbrew ustawie

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?