Rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Grzegorz Kukowka wyjaśnia, że dokument ten jest adresowany do kancelarii adwokackich i ma stanowić łatwe do wdrożenia narzędzie wyznaczające standardy budowania organizacji inkluzywnych, uwzględniających perspektywę osób identyfikujących się jako LGBT+. Podkreśla przy tym, że jest to „pierwszy w Polsce wzorcowy dokument wdrażający najwyższe standardy we włączającym zarządzaniu, z uwzględnieniem perspektywy osób LGBT+”.

Mec. Kukowka wskazuje, że celem Kodeksu jest przyczynienie się do poszerzania wiedzy i zrozumienia doświadczeń osób LGBT+, a także tworzenie przyjaznego miejsca pracy, w którym idea różnorodności będzie wspierana i rozumiana jako atut organizacji. "W zamyśle twórców wdrażanie Kodeksu w kolejnych kancelariach może istotnie przyczynić się polepszenia standardów pracy osób LGBT+, które wciąż narażone są na dyskryminację" - dodaje rzecznik.

Kodeks powstał z inicjatywy Koła Osób LGBT+ przy ORA w Warszawie we współpracy z ekspertami. Dokument był opiniowany m. in. przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego i Fundację Trans-Fuzja.

Kodeks może być wdrażany przez wszystkie zainteresowane kancelarie adwokackie lub z udziałem adwokata, niezależnie od formy prawnej ich działania. Został przyjęty jednogłośną uchwałą ORA w Warszawie, która jednocześnie zdecydowała także o wdrożeniu Kodeksu w biurze Rady.

Czytaj więcej

Powstało pierwsze w Polsce adwokackie Koło Osób LGBT+