Na stanowisko wiceprezesa Krajowej Rady Komorniczej wybrano Macieja Simbierowicza - komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie.

Sekretarzem KRK został Mirosław Wolanin - komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, a skarbnikiem Marek Cichosz - komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Krajowa Rada Komornicza sprawuje nadzór nad komornikami niezależnie od nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości i prezesów sądów. Wyznacza komorników-wizytatorów spośród komorników, którzy są obowiązani dokonywać wizytacji w kancelariach danego okręgu. Wizytacja kancelarii powinna być przeprowadzona co najmniej raz w ciągu 3 lat. Przedmiotem nadzoru jest terminowość, rzetelność i skuteczność postępowania egzekucyjnego.

Czytaj więcej

Rafał Łyszczek nowym prezesem Krajowej Rady Komorniczej