Pierwszy etap konkursu odbył się 20 października 2021, drugi 12 listopada 2021 r. I etap to test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. II etap – praca pisemna sprawdzająca umiejętności dokonywania wykładni i stosowania prawa, stosowania argumentacji prawniczej oraz kwalifikowania stanów faktycznych oraz zakresu właściwych norm prawnych.

W 2021 r. zgłosiły się 1602 osoby (rok wcześniej mimo pandemii chętnych było więcej, bo 2055 osób), do I etapu konkursu przystąpiło 1514 osób (rok wcześniej 1685), do II etapu – 508 (586). Na aplikację sędziowską i prokuratorską przyjęto ostatecznie 250 osób (rok wcześniej 289 osób).

Ponad 91,1 proc. przyjętych na aplikacje sędziowską i prokuratorską w 2021 r. to absolwenci uczelni publicznych; 8,5 proc. to absolwenci uczelni niepublicznych. W minionym roku pojawił się także jeden chętny absolwent uczelni zagranicznej – Uniwersytetu w Salzburgu.

Najwięcej kandydatów tych pierwszych w pierwszym etapie konkursu to absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – 172, potem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – 134 i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – 122.

Wśród szkół niepublicznych pierwsza trójka to: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (18), Akademia Leona Koźmińskiego (17) oraz Uniwersytet Leona Koźmińskiego w Warszawie – 16.

Na rozwiązanie testu zdający (przystąpiło 1514 osób) mieli 150 minut. W I etapie konkursu minimum otwierające drogę do II etapu konkursu wynosiło 124 pkt, maksimum – 150 pkt. Średnia liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie testu to 114,7.

Za najłatwiejsze uznano pytanie z prawa konstytucyjnego – poprawnie odpowiedziało na nie 99,8 proc. zdających, a za najtrudniejsze z prawa cywilnego – prawidłową odpowiedź zaznaczyło jedynie 22,1 proc. kandydatów.

Najwięcej pytań (32) dotyczyło na teście prawa administracyjnego, cywilnego materialnego (30) i karnego materialnego (25). Najmniej – po 2 – z prawa międzynarodowego publicznego i ustroju Unii Europejskiej.

Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskali średni wynik z testu 120, 1 pkt; z Uniwersytetu Śląskiego – 119, a Uniwersytetu Łódzkiego – 118, 6 pkt. Na czwartym miejscu znaleźli się absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego ze średnią 118,1 pkt.

Wśród uczelni niepublicznych: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – średnia uzyskanych punktów – 133,5. Następne na liście to: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy – 119 pkt oraz Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji – średnia 117 pkt.

Czytaj więcej

Kto najlepiej przygotowuje do aplikacji prawniczych? Są nowe dane MS

Jak wyglądał TOP 5 uczelni z najwyższym procentem uzyskanych punktów z testu? Wśród uczelni, z których przystąpiło 30 osób i więcej, pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Jagielloński – 80,1 proc. A potem kolejno Uniwersytet Śląski – 79,4 proc; Uniwersytet Łódzki – 79 proc; Uniwersytet Warszawski – 78,7 proc. I Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – 78,4 proc.

W przypadku uczelni, z których przystąpiło mniej niż 30 osób, najwyższy procent uzyskanych punktów z testu wygląda następująco: Wyższa Szkoła Bankowa – 89 proc; Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy – 79,3 proc; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 78 proc. oraz Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji – 77,3 proc.

Do rozwiązywania kazusów przystąpiło 508 osób (dopuszczonych zostało 510). Za jedno zadanie można było uzyskać maksymalnie 25 pkt, za całość maksymalnie – 75 pkt. Średnia liczba pkt za rozwiązanie zadań wyniosła 26, 7.

W drugim etapie konkursu kandydaci na aplikacje mieli do rozwiązania zadania z prawa prywatnego, publicznego i karnego.

Czytaj więcej

Ranking wydziałów prawa 2022: Zmiana na podium

Wśród kandydatów uczelni publicznych najliczniejszą grupę stanowili absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego – 75 osób, czyli 14,8 proc. wszystkich przystępujących. Na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet Śląski w Katowicach – odpowiednio 58 i 11,4 proc. Miejsce trzecie zajęli absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego – 38 i 7,5 proc.

Wśród szkół niepublicznych najwięcej – bo 6 – kandydatów zgłosiło się z Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej – 1,2 proc. ogółu przystępujących. Na aplikację sędziowską ustalony przez ministra sprawiedliwości limit wynosił 180 miejsc, tyle też osób zostało przyjętych. Z kolei na aplikację prokuratorską – limit to 70 miejsc, tylu też kandydatów przyjęto.

Miejsce pierwsze zajął Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 19,9 proc. ogółu przyjętych. Drugie – Uniwersytet Śląski w Katowicach – 12,7 proc. przyjętych. Miejsce trzecie – Uniwersytet Warszawski – 8,8 proc. Kolejne miejsca zajęły: Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Łódzki.

W 2017 r. zmienił się model szkolenia wstępnego w Krajowej Szkole. Zniknęła aplikacja ogólna. Aplikanci rozpoczynają teraz szkolenie wstępne bezpośrednio na aplikacji sędziowskiej albo prokuratorskiej.

Pełne wyniki Rankingu wydziałów prawa „Rzeczpospolitej” 2022

Opinia
Dariusz Pawłyszcze, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

W roku 2021 miejsc na aplikacje sędziowską i prokuratorską było łącznie 250. Rok 2021 był pierwszym, w którym został powstrzymany wzrost liczby chętnych do udziału w konkursie. W roku 2020 liczba zgłoszeń na konkurs wyniosła 2055, zaś w 2021 było to 1602. Krajowa Szkoła wiąże zmniejszenie liczby chętnych przede wszystkim z poprawą sytuacji na rynku pracy. Absolwenci prawa mają już świadomość, że zawód sędziego i prokuratora jest przede wszystkim służbą Rzeczypospolitej i społeczeństwu i nie jest właściwym miejscem dla osób nastawionych na indywidualną karierę. Zawód ten wiąże się nie tylko z pewnymi przywilejami, ale także z licznymi ograniczeniami, które nie wszyscy prawnicy są gotowi respektować.