W komunikacie przypomniano, że radcowie prawni nie mogą świadczyć usług w ramach franczyzy. Formy wykonywania zawodu określa art. 8 ust. 1 o radcach prawnych (i jest to katalog zamknięty. - Treść wskazanego przepisu nie pozostawia wątpliwości, iż świadczenie przez radców prawnych usług pomocy prawnej w ramach franczyzy jest z mocy ustawy niedopuszczalne - wskazuje mec. Ryszard Wilmanowicz, Przewodniczący Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP.

Jak dodaje, udział radców prawnych w sieciach franczyzowych kancelarii prawnych jest także sprzeczny z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego. Może bowiem uzasadniać w szczególności zarzuty naruszenia art. 11 oraz Działu III Rozdziału 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego „Informowanie o wykonywaniu zawodu oraz pozyskiwanie klientów”. Ponadto podjęcie współpracy może wiązać się z zagrożeniami dla tajemnicy zawodowej oraz niezależności w wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Za sprzeczne z wartościami zawodu radcy prawnego oraz ze statusem aplikanta radcowskiego uznać przy tym należy - zdaniem Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Radców Prawnych - nie tylko ewentualne otwarcie kancelarii w ramach sieci franczyzowej, ale także świadczenie pomocy prawnej na rzecz kancelarii wchodzących w skład sieci, jak również zatrudnienie się w nich przez radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Czytaj więcej

Kancelarie prawnicze w sieciach franczyzowych