Podczas sobotniego Zgromadzenia dziekanem izby szczecińskiej został wybrany adwokat Włodzimierz Łyczywek.

Funkcję dziekana izby adwokackiej w Białymstoku obejmie adwokat dr Agnieszka Zemke–Górecka.

Na czele izby rzeszowskiej stanie adwokat dr Piotr Blajer.

Dziekanem izby lubelskiej został adwokat Stanisław Estreich.

Adwokat Marek Jagielski stanie na czele ORA w Radomiu.

Funkcję dziekana Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu obejmie natomiast adwokat Wiktor Indan-Pykno.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie adwokatura.pl.