Zgłosiła pani kandydaturę na dziekana izby na dziesięć dni przed zgromadzeniem. Czemu tak późno?

To była bardzo trudna decyzja i długo się zastanawiałam. Mój pierwotny plan był taki, żeby w tej kadencji wystartować na członka rady i ewentualnie wejść do prezydium, a o fotel dziekana ubiegać się za cztery lata. Wybory są przeprowadzane niemal z rocznym opóźnieniem i będą się odbywały zdalnie i to przeważyło . Jeśli mamy coś zmieniać w samorządzie, warto, by plan reform był powszechnie akceptowany, a formuła zdalna zgromadzenia daje na to szansę.

Dziesięć dni na danie się poznać to jednak mało czasu.

Od ponad roku jako grupa Adwokatura 2020 prowadzimy dyskusję, jak powinien wyglądać nasz samorząd, jakich zmian potrzebuje, czy i jakie ułatwienia w wykonywaniu zawodu adwokata są potrzebne.

Będąc jedną z liderek grupy, jestem identyfikowana z pomysłami, jakie udało się wypracować. Myślę więc, że adwokaci warszawscy mieli szansę poznać mnie i moje pomysły.

Czytaj także:

Mec. Agata Rewerska - nową kandydatką na dziekana warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej

Jaki jest najważniejszy punkt pani programu wyborczego?

Usprawnienie i rozszerzenie wsparcia w prowadzeniu kancelarii i wykonywaniu zawodu adwokata. Wiąże się to z większą aktywnością samorządu w reprezentacji adwokatów w relacjach z podmiotami trzecimi, a także z prowadzeniem działalności promocyjnej. Ważna jest większa transparentność w informowaniu i w kwestii finansów.

Co jako członkowi rady mijającej kadencji udało się pani zrobić dla stołecznych mecenasów?

Za najważniejszą rzecz uważam powstanie zespołu do spraw dobrych praktyk sądowych i rzetelnego procesu, który działa przy prezesie Sądu Apelacyjnego w Warszawie i jest płaszczyzną komunikacji samorządu adwokackiego oraz radcowskiego z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w kwestiach administracyjnotechnicznych. Do tego zespołu były zgłaszane m.in. próby zwolnienia z tajemnicy adwokackiej, kwestie kancelarii tajnych czy problemy związane z narzucaniem ekstrawymogów pismom procesowym.

Jak będzie wyglądać adwokatura warszawska, jeśli na jej czele pozostanie mec. Mikołaj Pietrzak?

Tak jak teraz: będzie wrażliwa na kwestie społeczne i obywatelskie, co jest bardzo ważnym obszarem jej działalności. Adwokatura potrzebuje większej dynamiki rynkowej. Musimy brać udział w utrzymywaniu i poszerzaniu rynku świadczenia pomocy prawnej – będę zabiegać m.in. o wprowadzenie przymusu adwokacko-radcowskiego w sprawach gospodarczych.