Trybunał Konstytucyjny nie ma uprawnień do kontroli konstytucyjności uchwał samorządu adwokackiego – czytamy w stanowisku przesłanym do prezesa TK.

W taki sposób NRA odpowiada na wniosek Zbigniewa Ziobry, który uznał, że rada nie miała uprawnień, by w regulaminie opisywać sprawy depozytu adwokackiego. Według ministra przyjmowanie od klientów pieniędzy do depozytu nie mieści się w ramach pomocy prawnej.

NRA zaznacza, że w skardze pominięto, iż art. 188 konstytucji nie wymienia regulaminu palestry, więc TK nie może go badać. Uchwała ma charakter techniczny, a nie normatywny – nie tworzy nowych obowiązków, więc regulamin nie wykraczają poza obowiązujące przepisy.

„Regulamin w zakwestionowanym przez prokuratora generalnego zakresie jedynie wskazuje katalog czynności, które powinny zostać podjęte przez adwokata dla zapewnienia transparentności jego działań w odniesieniu do finansów klienta" – zaznacza NRA.