Zakończony w niedzielę w Warszawie VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych wybrał nowe władze tego samorządu zawodowego. Przewodniczącym KRDP został Andrzej Ladzińśki, doradca z Warszawy. W przeprowadzonym w niedzielę głosowaniu uzyskał on 109 głosów delegatów. Miał dwóch kontrkandydatów: Radomira Szarańca z Krakowa (42 głosy) i Michała Cielibałę z Kielc (11 głosów).

Nowy przewodniczący KRDP jest z wykształcenia prawnikiem, a doradcą podatkowym od 2004 roku. Specjalizuje się w sprawach postępowań podatkowych. Jest dziś partnerem zarządzającym w kancelarii GWW Tax, a doświadczenie w sprawach podatkowych zdobywał, m.in. pracując w Urzędzie Skarbowym Poznań – Nowe Miasto. W 2018 roku został członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych, jest też przewodniczącym Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa w ramach KRDP.

Delegaci wybrali nowego rzecznika dyscyplinarnego samorządu. Został nim Sławomir Dymek, prowadzący kancelarię w Katowicach. Wybrano też nowy skład 38-osobowej Krajowej Rady Doradztwa Podatkowego.

Czytaj więcej

Samorząd doradców podatkowych ma nowego szefa

Nie pracuj dla organu

Zjazd zajął się też wieloma sprawami programowymi, w tym etyką doradcy podatkowego. W jednej z uchwał napiętnował opisane w „Rzeczpospolitej" w grudniu ub.r. przypadki doradzania organom podatkowym. Chodziło konkretnie o doradztwo na rzecz gmin wymierzających podatek od nieruchomości. Sprawa ta od dłuższego czasu bulwersowała środowisko doradców podatkowych, jednak w stosunku do tych, którzy uprawiali takie praktyki, nie podjęto praktycznie żadnych działań dyscyplinarnych.

Zjazd potraktował sprawę jednoznacznie: takie działanie narusza misję zawodową, jaką jest obrona praw podatnika. Zjazdowa uchwała zmieniła samorządowy kodeks etyki doradców, dodając nowy przepis w art. 5. Przewiduje on, że doradca nie może świadczyć usług dla organów podatkowych, z wyjątkiem sporządzania opinii podatkowych i działalności edukacyjnej. Przewidziano jednak wyjątek dla przypadków „świadczenia usług doradztwa podatkowego dla podatnika, płatnika lub inkasenta, który jednocześnie może być w innych sprawach organem podatkowym". W praktyce chodzi o umożliwienie doradzania gminom, które zarejestrują się jako podatnicy VAT. Za uchwałą w tym brzmieniu głosowało 71 delegatów, 42 było przeciwnych, a 14 się wstrzymało.

W dyskusji o tej zmianie jej orędownicy podkreślali, że doradztwo na rzecz fiskusa fatalnie wpływa na wizerunek doradcy.

– Jeżeli występujemy w sporach podatkowych po stronie organu podatkowego, to tak chętnie głoszone przez nas hasło obrony jego praw noże nabrać brzmienia wręcz ironicznego – mówił Tomasz Michalik, były przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Były też głosy przeciwne uchwale, podnoszone m.in. przez doradców, którzy sami taką działalność wykonują. Jak powiedział Roman Namysłowski, członek ustępującej Rady, taki zakaz będzie można obejść w sytuacjach, gdy spółka doradztwa podatkowego zatrudnia np. radców prawnych i adwokatów, których taki zakaz nie obowiązuje.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

– Ministerstwo Finansów może uchylić taką uchwałę jako niezgodną z ustawą o doradztwie – sugerował Namysłowski.

Czytaj więcej

Doradca podatkowy nie będzie mógł doradzać fiskusowi

Apel o dobre prawo

Zjazd podwyższył też składki członkowskie z 80 do 120 zł miesięcznie. Uchwalono też regułę przewidującą wszczęcie postępowania dyscyplinarnego z urzędu w przypadku niepłacenia składek przez sześć miesięcy.

Zjazd przyjął uchwałę będącą apelem do władz o przyjęcie Karty dobrej legislacji podatkowej. Byłby to zbiór podstawowych zasad tworzenia prawa podatkowego. Uchwała przewiduje, że proces legislacyjny powinien być transparentny i oparty o konsultacje społeczne. Zaapelowano też o odpowiednio długie vacatio legis. Delegaci przyjęli tę uchwałę przez aklamację, a towarzyszyły temu owacje na stojąco.

W kuluarach mówiono, że była to reakcja na obowiązujący od kilku dni pakiet ustaw podatkowych, zwany przez rząd Polskim Ładem. W opinii wielu doradców podatkowych przy jego tworzeniu naruszono wszystkie zasady, o których wspomniano w uchwale.

Andrzej Ladziński nowy przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Jednym z najważniejszych zadań na nową kadencję naszego samorządu jest odbudowa relacji z Ministerstwem Finansów. Będziemy konsekwentnie przekonywać resort, że warto z nami współpracować. Trzeba wspólnie tworzyć dobre prawo podatkowe, bo teraz jak nigdy widać potrzebę współpracy z ekspertami. I nie chodzi tu o załatwianie jakichś naszych interesów, ale o działanie w interesie wszystkich zainteresowanych, w tym podatników i urzędników. Potrzebne są też zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym, a tych zmian bez współpracy z MF nie sposób sobie wyobrazić. Chciałbym te relacje budować m.in. rzetelną analizą prawa ex post, oceniając skutki już obowiązujących aktów prawnych, na przykład obowiązujących od roku przepisów o spółkach komandytowych. To wszystko będzie wieloletnim procesem, ale wierzę, że ciężką i wytrwałą pracą można zmienić świat.