Sejmowa Komisja "Przyjazne Państwo" chce pomóc samorządom, które wspierają żaków. W tym celu przygotowała projekt nowelizacji [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=178901]ustawy o szkolnictwie wyższym[/link] (został wniesiony do laski marszałkowskiej). Przewiduje on, że gminy mogą przyznawać studentom oraz doktorantom bezzwrotną pomoc materialną , same też ustalą kryteria jej przyznawania.

W tej chwili we wspomnianej ustawie jest luka i jej przepisy nic nie mówią na ten temat. Z tego powodu miasta, które wdrożyły w życie programy stypendialne mają kłopoty. Brakuje bowiem dobrej podstawy prawnej do wydania uchwały przyznających tego typu pomoc. Według posłów z tej komisji był już wypadek, że taką uchwałę zakwestionował sąd administracyjny. Zrobił to całkiem niedawno ten w Lublinie.

Podobne programy stypendialne mają inne miasta jak Wrocław, Kraków, one również mogą mieć wkrótce tego typu problemu.