W weekend stołeczni adwokaci mają podjąć decyzję, czy płacić wyższe składki. Władze izby proponują, by podwyższyć składki ze 120 do 150 zł.

– Środki zebrane z obecnej składki nie są wystarczające dla prawidłowego funkcjonowania izby – mówi Paweł Rybiński, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. – Tym bardziej że musimy pomyśleć o nowej siedzibie. Obecną wynajmujemy, co kosztuje nas pół miliona złotych rocznie. Do tego około miliona płacimy za wynajem sal szkoleniowych – dodaje.

Składki były gorącym tematem w warszawskiej ORA w ubiegłym roku. Zgromadzenie przyjęło uchwałę, w której obniżono składki z 235 zł do 120 zł i zabrano diety członkom stołecznych władz samorządu. Ostatecznie jednak diety przywrócono.