We wtorek wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora. Konkurs ogłasza prokurator nie później niż na 30 dni przed terminem jego rozpoczęcia. On również powołuje komisję, w której skład wchodzi od trzech do pięciu prokuratorów, i wyznacza jej przewodniczącego spośród członków. Konkurs ma się składać z trzech etapów: wstępnej weryfikacji zgłoszeń, testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

podstawa prawna: rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 2 listopada 2016 r. DzU z 14 listopada 2016 r., poz. 1838