Do wyasygnowania odpowiedniej kwoty na pomoc mieszkańcom Aleppo i przeprowadzenia zbiórki pieniężnej wśród adwokatów i aplikantów adwokackich zobowiązał Naczelną Radę Adwokacką Krajowy Zjazd Adwokatury. W tej sprawie została przyjęta stosowna uchwała.

Naczelna Rada Adwokacka podjęła rozmowy z organizacjami humanitarnymi. Podczas najbliższego posiedzenia Prezydium NRA, które odbędzie się 20 grudnia br., zapadnie decyzja o kwocie, jaką Naczelna Rada Adwokacka przeznaczy na pomoc mieszkańcom Aleppo. Adw. Jacek Trela, prezes NRA, zaznacza, że będzie rekomendował, by była to kwota znacząca.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zwróci się także z prośbą do dwudziestu czterech Izb Adwokackich o udział w zbiórce funduszy.

Adwokatura Polska  przyłącza się do apeli do władz rządów państw członkowskich Unii Europejskiej o realną pomoc cywilom – ofiarom działań zbrojnych na terenie Aleppo i całej Syrii. Pismo z apelem zostało wysłane do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, do premier Beaty Szydło, ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, do Sekretarza Generalnego ONZ, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej oraz Rady Europy, do międzynarodowej organizacji Lekarze bez granic oraz do organizacji humanitarnej "White Helmets".