Tak wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, które zostały właśnie opublikowane w wykazie prac rządu. Przewidują one wprowadzenie regulacji umożliwiającej świadczenie usługi wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej. Będzie ona przeznaczona dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność potrzebują tego rodzaju pomocy.

Czytaj więcej

Ważne zmiany w funkcjonowaniu domów społecznej pomocy

Z założeń do projektu wynika, że usługa wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego będzie mogła zostać przyznana na czas określony, nie dłuższy jednak niż 30 dni w roku (z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni). Ale to nie wszystko. Dostępna będzie też usługa wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej, która ma funkcjonować w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny dziennie i nie większym niż 12 godzin dziennie, nie dłużej niż 30 dni w roku (także z możliwością przedłużenia wsparcia maksymalnie o 30 dni). Łącznie, niezależnie od formy, nie będzie mogła przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.

Do minimum mają zostać ograniczone też formalności związane z przyznaniem usługi. Nie będzie przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy, a podstawą wydania decyzji będzie oświadczenie o sytuacji osobistej i dochodowej oraz dokumenty potwierdzające przesłanki uzasadniające przyznanie tej usługi oraz wskazujące na rodzaj i zakres potrzebnego wsparcia. Gdy uprawniony pokryje pełną wartość usługi, nie będzie też ustalana jego sytuacja dochodowa i majątkowa.

Czytaj więcej

DPS prawie jak przychodnia. Będzie mógł wykonywać działalność leczniczą

Etap legislacyjny: w wykazie prac rządu