Prokuratorzy zbadali 351 uchwał rad gmin. Zakwestionowali 156 aktów prawa miejscowego i wnieśli 158 środków prawnych.

Wszystko to za sprawą wytycznych Roberta Hernanda, zastępcy prokuratora generalnego. Dwa lata temu zwrócił się do wszystkich prokuratorów z prośbą o podjęcie działań, które mają wyeliminować pobieranie opłat za parkowanie sprzeczne z przepisami ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Uzasadniał, że niektóre samorządy wydzierżawiają prywatnym operatorom parkingi, a ci pobierają opłaty za parkowanie nawet w miejscach i dniach, w których – zgodnie z ustawą o drogach publicznych – nie powinny być pobierane. Opłatę za parkowanie pobiera się za postój w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Nie mogą być zatem pobierane np. w soboty i niedziele. Skuteczność prokuratorskich skarg do sądu administracyjnego oraz wniosków do rad gmin wyniosła 90 proc.

Prokuratura Rejonowa w Pucku zaskarżyła np. do WSA w Gdańsku pięć takich aktów (uchwały rad gmin: Hel, Jastarnia, Kosakowo, Puck i Władysławowo). PR w Tczewie zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Pelplin, a PR w Malborku – na podstawie art. 70 prawa o prokuraturze – wezwała rady gmin Stegna i Krynica Morska do zmiany zakwestionowanych zapisów uchwał. Rada Miasta Bytowa została wezwana do podjęcia takich działań przez PR w Bytowie.

Prokurator regionalny w Gdańsku doprowadził ponadto do zaskarżenia do wojewódzkich sądów administracyjnych zapisów kolejnych dziewięciu uchwał. Przewidywały odpłatność za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania w soboty. Jedna z zaskarżonych to uchwała Rady Miasta Sopotu z 19 października 2015 r. w sprawie ustalania strefy płatnego parkowania w zakresie pobierania opłat w soboty. PO w Gdańsku uznała, że uchwała jest sprzeczna z ustawą z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Sobota jest bowiem dniem wolnym od pracy. WSA w Gdańsku podzielił stanowisko prokuratury i uznał nieważność § 3 uchwały Rady Miasta Sopotu w zakresie pobierania opłat w soboty.