Podstawówki, które do tego czasu złożą wnioski, będą mogły otrzymywać darmowe porcje warzyw i owoców w drugim semestrze obecnego roku szkolnego dla dzieci w klasach I–III. Jest to zgodne z obowiązującym od 21 sierpnia tego roku rozporządzeniem dotyczącym wspomnianego programu. Wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy pobrać z internetowej strony Agencji Rynku Rolnego (ARR), która odpowiada za realizowanie programu, i przesłać do terenowego oddziału ARR.

Aby otrzymywać taką żywność w pierwszym semestrze, trzeba było zgłosić się z wnioskiem do Agencji do 11 września. Zdecydowało się na to 9395 szkół z całej Polski. Dzięki temu w pierwszym semestrze roku szkolnego owoce i warzywa będzie otrzymywało ponad 780 tys. najmłodszych dzieci z podstawówek.

Cały budżet programu wynosi 12 mln euro na rok szkolny 2009/2010. Z tego 9 mln euro pochodzi ze środków unijnych, a 3 mln euro – z budżetu krajowego.

[b]Dzieci będą otrzymywały jabłka, gruszki, a także ogórki, marchew, paprykę, rzodkiewkę oraz soki owocowe i warzywne. Jakie to będą produkty, zależy od umowy dostawcy, wybranego przez ARR wspólnie ze szkołą.

Owocowe posiłki dzieci będą jadły kilka razy w tygodniu. Za owoce zapłaci ARR.

Na jedno dziecko może ona wydać maksymalnie od 23 zł do 47 zł na semestr – w zależności od tego, ile razy tygodniowo uczeń otrzyma owoce czy warzywa. [/b]

Program „Owoce w szkole” ma przeciwdziałać otyłości u dzieci, zapobiegać chorobom powodowanym nieodpowiednią dietą, a także zatrzymać spadek konsumpcji owoców i warzyw w Polsce. Ma też ukształtować nawyki żywieniowe, polegające na regularnym spożywaniu owoców i warzyw. Według szacunków Ministerstwa Edukacji ma z niego skorzystać ponad milion dzieci w wieku od 6 do 9 lat (w klasach I – III).

Co więcej, szkoły biorące udział w realizacji tego rządowego programu są zobowiązane do realizacji działań edukacyjnych wzbogacających wiedzę dzieci na temat owoców i warzyw. Będą to np. zajęcia przygotowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej według scenariuszy, dla których podstawę stanowi [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=439802EF45F351271B5D7F3A0BF4FDD7?id=296686]rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17)[/link].