Izabela Rakowska-Boroń

Sfera prywatna jest ważnym dobrem osobistym

przypomina MichaŁ Serzycki, generalny inspektor ochrony danych osobowych, w rozmowie z Izabelą Rakowską-Boroń

Nawet po kilku miesiącach pracownik ma prawo wrócić do firmy

Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał za wypowiedzeniem bezterminową umowę o pracę bez uzasadnienia lub z naruszeniem przepisów, może wystąpić do sądu z żądaniem przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach

Zatrudniony nie może się zrzec prawa do dodatków

Według umowy o pracę pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wyliczone stawką godzinową oraz premia kwartalna. W angażu natomiast nie ma mowy o dodatkach za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Pracodawca nakłania zatrudnionego, aby zrzekł się wspomnianych świadczeń. Czy podwładny może to zrobić?

Można na pewien czas zmienić pracodawcę

Firma, która ma coraz mniej zamówień lub chwilowo utraciła płynność, może czasowo przekazać personel innemu przedsiębiorcy

Chronionego pożegnasz tylko wtedy, gdy zlikwidujesz firmę

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki