To ważna informacja dla gmin i powiatów. Oznacza bowiem, że po odcięciu od unijnych funduszy lokalne inwestycje drogowe nie zostaną bez pomocy. W latach 2016–2025 samorządy mają na ten cel otrzymywać dotacje z budżetu państwa w wysokości 1 mld zł rocznie.

Rozmowy trwają

– Analizujemy zapisy i procedury w obowiązującym do końca 2015 r. „Narodowym programie przebudowy dróg lokalnych" – informuje Piotr Popa, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. – Rozpoczęły się także prace nad założeniami do nowego programu, który ma być prowadzony w latach 2016–2025. Dopiero jednak wejście w życie uchwalonej 6 kwietnia 2015 r. nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego da podstawę do przygotowania przez resort infrastruktury nowego wieloletniego programu dofinansowania dróg gminnych i powiatowych – wyjaśnia rzecznik.

Senat ma się na jej temat wypowiedzieć na posiedzeniu zaplanowanym na 6 i 7 maja. Jeśli nie wniesie poprawek, ustawa trafi do podpisu do prezydenta RP.

– Rozmawiamy także z przedstawicielami gmin i powiatów oraz wojewodami – mówi Piotr Popa. – Ich celem jest zebranie wniosków, sugestii i propozycji usprawnień lub ewentualnych zmian w obecnie obowiązującym programie – wyjaśnia rzecznik MIiR.

–Rzeczywiście, 16 kwietnia rozmawialiśmy o założeniach do nowego programu w ministerstwie, a dzień wcześniej te same tematy omawiane były z przedstawicielami powiatów – potwierdza Edward Trojanowski, sekretarz Związku Gmin Wiejskich RP.

Nowe kryteria

Z informacji, do których dotarła „Rzeczpospolita", wynika, że podstawowe zasady dofinansowania zadań z nowego programu się nie zmienią.

Oznacza to, że gmina czy powiat będą musiały wnieść wkład własny wynoszący co najmniej połowę kwoty dotacji, aby z niej skorzystać.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Dofinansowanie – tak jak obecnie – ma być przyznawane przez wojewodów. Ci mają dysponować środkami tak, aby połowa dofinansowała inwestycje gminne, a druga – powiatowe.

Zmienić się natomiast mają kryteria podziału środków przeznaczonych w budżecie państwa pomiędzy województwa.

Ministerstwo proponuje, aby trzy obowiązujące kryteria (obszarowo-ludnościowe, drogowe i wyrównawcze) uzupełnić czwartym – terytorialnym.

To spowoduje, że w porównaniu z obecnie prowadzonym programem część województw zyska więcej środków, a część straci. Zmiana ta ma służyć lepszemu wykorzystaniu pieniędzy przez gminy i powiaty.

– Takie propozycje zostały nam przedstawione – potwierdza Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. – Czy zostaną przyjęte, o tym za wcześnie przesądzać – dodaje.

Tymczasem na dopracowanie szczegółów nowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej czasu jest coraz mniej. Aby można było bez przeszkód przeprowadzić konkursy na przyszły rok, powinien on zostać przyjęty przez rząd najpóźniej w sierpniu 2015 r.

Masz pytanie, wyślij e-mail do autora, m.cyrankiewicz@rp.pl