Zarówno obywatele UE już mieszkający w Wielkiej Brytanii, jak i ci, którzy przyjadą tam przed 29 marca 2019 r., będą mogli w niej pozostać dożywotnio, z zachowaniem dostępu do opieki zdrowotnej, emerytur oraz pozostałych świadczeń na jej terenie. Obywatele Unii i członkowie ich rodzin, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii podczas okresu przejściowego (po 29 marca 2019 r., ale przed 1 stycznia 2021 r.), będą mogli w niej mieszkać, pracować i uczyć się tak samo jak obecnie. Jeżeli jednak będą chcieli zostać na dłużej niż trzy miesiące, to konieczna będzie ich rejestracja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (ang. Home Office). Szczegółowe informacje na temat programu rejestracji dla tych osób zostaną opublikowane w przyszłości.

- Aleksander jest obywatelem polskim. Na początku okresu przejściowego – 30 marca 2019 r. – będzie rezydentem Wielkiej Brytanii od ośmiu lat. Czy po tej dacie Aleksander będzie mógł korzystać z obecnych praw pobytu i swobody przemieszczania się?

Tak, będzie mógł z nich korzystać aż do końca okresu przejściowego, tj. do 31 grudnia 2020 r. Ponieważ przebywał w Wielkiej Brytanii ponad pięć lat, może także wnioskować o uzyskanie statusu osoby osiedlonej. Aleksander nie musi składać wniosku o przyznanie statusu natychmiast, jednak – zgodnie z obecnie przyjętymi rozwiązaniami – będzie musiał to zrobić do 30 czerwca 2021 r., jeśli chce pozostać w Wielkiej Brytanii.

- Karolina jest obywatelką polską, która rozpoczęła pracę w Wielkiej Brytanii pod koniec 2017 r. Jakie kroki powinna podjąć, jeśli po brexicie nadal będzie chciała przebywać i pracować w Zjednoczonym Królestwie?

Do końca okresu przejściowego jej prawa się nie zmienią, nie będzie też musiała występować o żadną zgodę. Po zakończeniu okresu przejściowego – po 31 grudnia 2020 r. – będzie rezydentem Wielkiej Brytanii od trzech lat, co oznacza, że jeśli będzie chciała pozostać i pracować na terenie tego kraju, to do 30 czerwca 2021 r. będzie musiała wystąpić o nadanie jej tymczasowego prawa pobytu. Umożliwi jej to pozostanie na terenie Wielkiej Brytanii do momentu, w którym będzie rezydentem przez pięć lat, a po tym okresie będzie mogła ubiegać się o status osoby osiedlonej.

- Anna i Piotr przyjechali do Wielkiej Brytanii z Polski w 2015 r. Są małżeństwem i spodziewają się dziecka. Czy muszą starać się o jakieś dokumenty i zezwolenia, aby móc pozostać w Wielkiej Brytanii?

W trakcie okresu przejściowego, tj. do końca 2020 r., będą mogli pozostać w Wielkiej Brytanii bez konieczności składania wniosku o nadanie im tymczasowego prawa pobytu, a w 2020 r., kiedy będą przebywać na Wyspach już pięć lat, będą mogli złożyć wniosek o otrzymanie statusu osób osiedlonych. Ich dziecko także będzie mogło stale przebywać w Wielkiej Brytanii. Rodzice, po otrzymaniu statusu osób osiedlonych dla siebie, będą mogli wystąpić o przyznanie takiego statusu dziecku. Mogą także wybrać zarejestrowanie go jako obywatela brytyjskiego.

Przykłady opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie: https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know

Przemysław Kamil Rosiak, radca prawny w kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce