Zesłanym do Kazachstanu ma być łatwiej powrócić do Polski. Wszystko za sprawą planowanej nowelizacji ustawy o repatriacji. Projekt przewiduje utworzenie Rady do spraw Repatriacji, która zajmie się całą logistyką powrotu Polaków do kraju. Będzie np. przyznawać środki na pokrycie kosztów przyjazdu. Od jej decyzji ma zależeć np. zapewnienie miejsca w specjalnych ośrodkach, prowadzonych m.in. przez stowarzyszenia czy fundacje. Ośrodki muszą mieć standard hotelu turystycznego. Pieniądze na ich działalność da budżet państwa, a repatrianci będą mogli przebywać w takich ośrodkach maksymalnie 12 miesięcy. Potem muszą wynająć mieszkania. Państwo ma jednak zapewnić im wsparcie finansowe, które pozwoli na częściowe pokrycie opłat.

Według wstępnych założeń program powrotu Polaków do kraju będzie realizowany w latach 2017–2026. W tym czasie do kraju ma wrócić ok. 12 tys. repatriantów. Koszt całego programu oszacowano na ponad 385 mln zł.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne