Niaklajeu jest poetą i prozaikiem, laureatem wielu literackich nagród. Odpowiedzialność obywatelska popchnęła go jednak w stronę polityki. Przewodniczy kampanii społecznej „Mów prawdę!”. W grudniu 2010 r., w wieczór wyborczy, został brutalnie pobity, a następnie uprowadzony ze szpitala, skąd trafił do izolatek śledczych KGB. W latach 2010–2017 wielokrotnie represjonowany.

Andrej Sannikau jest absolwentem Mińskiego Państwowego Pedagogicznego Instytutu Języków Obcych. Ma bogate doświadczenie dyplomatyczne, był m.in. wiceministrem spraw zagranicznych Białorusi. Jest jednym z inicjatorów Karty’97, inicjatywy na rzecz obrony praw człowieka. Po wyborach prezydenckich w 2010 r. wraz z żoną został aresztowany, a następnie skazany na pięć lat więzienia. Ostatecznie na wolność wyszedł po dwóch latach.

Od ponad 20 lat Sannikau zajmuje się relacjami polsko-białoruskimi – w imię europejskich wartości oraz racji stanu Białorusi. Brał udział w przygotowaniu pierwszych dokumentów o współpracy Polski i Białorusi jako niepodległych państw, a jako lider opozycji wspierał Związek Polaków na Białorusi. Obecnie mieszka w Warszawie. Jest prezesem fundacji „Europejska Białoruś”.

Laureatów Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia poznamy 4 grudnia podczas oficjalnej gali w Pałacu Rzeczypospolitej.