Mocne wsparcie na patenty

PARP oferuje dotacje, które pomogą firmom chronić ich własność. Na ich projekty czeka do 28 grudnia.

Publikacja: 20.10.2017 11:40

Spółka KSM Vision chce zabezpieczyć prawa do urządzenia umożliwiającego kontrolę jakości zamknięć (k

Spółka KSM Vision chce zabezpieczyć prawa do urządzenia umożliwiającego kontrolę jakości zamknięć (korki, kapsle) opakowań na ciecze (butelki, fiolki)

Foto: materiały prasowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój nabór projektów od firm z sektora MŚP w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej". Chodzi o dwa rodzaje przedsięwzięć. Pierwszy dotyczy uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej. Drugi – realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

– Wielu przedsiębiorców uważa, że ochrona produktów w postaci patentów czy praw ochronnych na wzory, to kosztowny, długotrwały i zbędny proces. Jednak, w rozwiniętych gospodarkach jest to standard, bez którego większość firm i innowatorów nie rozpoczyna procesu komercjalizacji, nie podejmuje ryzyka konkurowania z innymi firmami – przekonuje Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w PARP.

Sześć powodów za

Prawa ochronne to aktywa firmy wykorzystywane w jej działalności. Posiadanie chronionych prawami własności przemysłowej dóbr intelektualnych w majątku firmy niesie wiele korzyści. Po pierwsze, stwarza ramy prawne działania firmy i jej konkurentów, zapewnia wyłączność zarobkowego i zawodowego korzystania z przedmiotów ochrony, zabezpiecza przed ich kopiowaniem. Po drugie, zwiększa dochody firmy, daje możliwość udzielenia licencji, sprzedaży przedmiotów własności przemysłowej. Po trzecie, buduje przewagę konkurencyjną firmy, wzmacnia jej pozycję na rynku. Po czwarte, dostarcza narzędzi marketingowych do budowy reputacji marki i renomy firmy, wspiera tworzenie jej pozytywnego wizerunku. Po piąte, wpływa na rozwój innowacyjności firmy i po szóste wreszcie ułatwia współpracę np. międzynarodową, z partnerami.

„Ochrona własności przemysłowej" nie jest instrumentem łatwym i przeznaczonym dla każdego przedsiębiorcy, gdyż wymaga wiedzy, w ramach której z procedur zgłoszeniowych zamierza on chronić jej przedmiot, i zaplanowania każdego etapu realizacji projektu. W dwóch dotychczasowych konkursach rekomendowano do realizacji łącznie ok. 100 z ok. 290 złożonych projektów. Wiele z nich było niekompletnych, nie zawierało wymaganych regulaminem naboru danych. Często opisy projektów były niezgodne z zakresem poddziałania, a cel, przedmiot, wskaźniki, harmonogram rzeczowo-finansowy i rezultat projektu, nie tworzyły logicznej całości.

W zależności od procedury i prawa ochronnego (patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego), znacząco różnią się opłaty urzędowe i czynności, które należy podjąć, co wpływa np. na koszt usług rzecznika patentowego i tłumacza oraz na czas realizacji projektu.

– Przed rozpoczęciem pracy z wnioskiem o dofinansowanie zalecamy wybrać procedurę ochronną, zaplanować w czasie czynności podejmowane w trakcie procedury, aż do uzyskania decyzji o udzieleniu ochrony oraz przygotować szczegółowy budżet projektu – tłumaczy Forin.

Sukces startupu

Dotacje te nie należą do łatwych, ale radzą sobie z nimi i młode firmy jak np. spółka KSM VISION. To firma założona przez doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej (PW). Powstała w celu komercjalizacji metod badań opracowanych na PW. Obecnie zajmuje się głównie realizacją prac badawczo-rozwojowych dla przemysłu. Jej wsparty przez PARP projekt dotyczy uzyskania ochrony własności przemysłowej (patentu na wynalazek) w trybie międzynarodowym na urządzenie umożliwiające kontrolę jakości zamknięć (m.in. korki, kapsle) opakowań na ciecze (m.in. butelki, fiolki), szczególnie na farmaceutycznych i spożywczych liniach produkcyjnych. Zgłoszenie międzynarodowe w trybie PCT umożliwi ubieganie się w przyszłości o prawa ochronne w dziesięciu krajach. Realizacja projektu umożliwi stworzenie przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem wytworzonej w KSM VISION własności intelektualnej. Umożliwi to firmie wejście na rynek produkcji maszyn dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego. Biorąc pod uwagę pozytywną ocenę wynalazku dokonaną przez Urząd Patentowy RP, spółka postanowiła zgłosić przedmiot wynalazku do ochrony w ramach procedury międzynarodowej PCT. Po pozytywnej ocenie w tzw. fazie międzynarodowej, wniosek patentowy zostanie zgłoszony w co najmniej trzech krajach, w których znajdują się najwięksi producenci linii produkcyjnych na rynek farmaceutyczny i spożywczy.

– Dotacja nam znacząco pomogła, bo umożliwiła pokrycie połowy kosztów międzynarodowego zgłoszenia patentowego, które w przypadku startupu takiego jak nasz są naprawdę dużym obciążeniem – podkreśla Krzysztof Malowany, prezes KSM Vision.

Wydarzenia Gospodarcze
Jak w praktyce budować w Polsce silne metropolie
Wydarzenia Gospodarcze
Sztuczna inteligencja biegłego rewidenta nie zastąpi
Materiał partnera
Jak zatrzymać talenty w branży audytorskiej?
Wydarzenia Gospodarcze
Gala XXV edycji Rankingu Lista 500 „Rzeczpospolitej” podczas Impact’2023
Wydarzenia Gospodarcze
Szybko zbliża się kolejny Europejski Kongres Samorządów
Wydarzenia Gospodarcze
Lokalne inwestycje napędzają gospodarkę