Chodzi o poddziałanie 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) pn. „Proinnowacyjne usługi instytucji otoczenia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw" realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Bieżący, trzeci już ogłoszony nabór w tym schemacie pomocy odbędzie się w oparciu o nowe kryteria wyboru projektów.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie komponentu inwestycyjnego, a więc możliwości wsparcia w zakresie części kosztów inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji w firmie. Dotychczas nie było to możliwe. Tę i inne zmiany kryteriów wyboru projektów zaakceptował jeszcze w czerwcu br. tak zwany komitet monitorujący PO IR. Reprezentowani w nim przedstawiciele organizacji skupiających przedsiębiorców uznali zakres zmian jako idący w dobrym kierunku.

Budżet konkursu odbywającego się na nowych, bardziej sprzyjających firmom zasadach to 45 mln zł (4,5 mln zł zarezerwowano dla projektów z Mazowsza i 40,5 mln zł na przedsięwzięcia z innych województw). Wnioski od przedsiębiorców PARP zacznie przyjmować od 10 sierpnia br. Nabór będzie długi i potrwa do 28 lutego 2018 r. będzie jednak podzielony na cztery etapy.

Więcej o tym konkursie w rozmowie wideo z Anną Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w PARP na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w kolejnym artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 14 lipca 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z PO IR, są dostępne na stronie internetowej.