Wiemy, kogo armia wezwie na ćwiczenia rezerwy

W przyszłym roku do wojska może zostać wezwanych nawet 200 tysięcy rezerwistów, ale w tej grupie będą też ci, którzy nigdy wcześniej nie zakładali zielonego munduru.

Publikacja: 31.10.2023 12:05

Wiemy, kogo armia wezwie na ćwiczenia rezerwy

Foto: MON

Ppłk. Justyna Balik z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (CWCR) przypomina, że liczba osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych określana jest corocznie Rozporządzeniem Rady Ministrów.

- W procedowanym rozporządzeniu na 2024 r. w ramach ćwiczeń wojskowych planuje się powołać do 200 000 osób – informuje nas ppłk. Justyna Balik.

Na ile dni armia może powołać na ćwiczenia wojskowe

Ćwiczenia wojskowe mogą być: jednodniowe, krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do 30 dni; długotrwałe – trwające nieprzerwanie do 90 dni; rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach, w ciągu danego roku kalendarzowego. - Długość ćwiczeń wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy jest uwarunkowana realizacją zakładanych celów szkoleniowych – dodaje ppłk. Balik. I dodaje, że wojsko zakłada, że średnia długość ćwiczeń nie będzie przekraczała siedmiu dni. Jednak to dowódcy jednostek wojskowych decydują o długości trwania ćwiczeń wojskowych.

Czytaj więcej

Ile mamy wojska, czyli co utajniał Mariusz Błaszczak

Na ćwiczenia powoływani będą żołnierze pasywnej rezerwy zgodnie z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi w wielu specjalnościach wojskowych. Ponadto mogą być powoływane osoby posiadające szczególne kwalifikacje i umiejętności przydatne dla Sił Zbrojnych RP, jak np. informatycy, lekarze, weterynarze, kierowcy kat. C i D. - W przypadku tych osób preferowane jest powoływanie na ćwiczenia wojskowe w weekendy – informuje Justyna Balik.

Na ćwiczenia wojskowe mogą być też powoływanie osoby bez przeszkolenia wojskowego posiadające szczególne kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych. Armia określa, że nie powinno być ich więcej niż 3 000 osób. Taki sam limit został ustalony na 2023 rok. Będą oni wzywani przeważnie na ćwiczenia w weekendy.

Chorzy zostaną przebadani przez lekarzy z Rejonowych Komisji Lekarskich

Rezerwiści na wezwanie muszą zgłosić się do Centrum Rekrutacyjnego, a po otrzymaniu skierowania - do konkretnej jednostki wojskowej. Osoby, które nie będą mogły tego zrobić z powodów zdrowotnych, zostaną skierowane do Rejonowych Komisji Lekarskich.

Czytaj więcej

Błaszczak nie przekonał cywilów do założenia munduru

Praktyka jest taka, że WCR wydaje kartę powołania na ćwiczenia wojskowe z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Za każdy dzień udziału w ćwiczeniu rezerwista otrzymuje świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie.

Do którego roku życia armia upomni się o rezerwistę

W poprzednich latach jednym z celów takich wezwań było przekwalifikowanie żołnierzy do innych specjalności wojskowych. Częściej powoływani byli na ćwiczenia żołnierze rezerwy o typowo bojowych specjalnościach wojskowych, np. obsługa karabinów maszynowych, granatników, operatorzy sprzętu bojowego i łączności. Wiek powoływanych na ćwiczenia rezerwy żołnierzy reguluje ustawa. Na ćwiczenia powoływani są szeregowi do 55 roku życia, a podoficerowie lub oficerowie – do 63 lat.

Do końca tego roku – zgodnie z rozporządzeniem – na ćwiczenia rezerwy powinno zostać powołanych do 200 000 żołnierzy. Armia nie podaje informacji, ile osób w rzeczywistości udało się powołać, bowiem jest to informacja niejawna.

Mniej przeszkolono, niż zakładano

Dlatego warto zwrócić uwagę, że wojsko przewiduje powołanie na ćwiczenia do 200 tys. żołnierzy rezerwy. Istotne jest słowo „do”, bowiem w poprzednich latach wojsko ustalało też takie limity, ale ich nie zrealizowało. W 2022 r. na szkolenie rezerwy zaplanowano z tej liczby wezwać 50 tys. osób, a w rzeczywistości przeszkolono 12,3 tys. osób (na przeszkodzie stanęła epidemia COVID-19), rok wcześniej plan szkoleń zakładał wezwanie ok. 38,6 tys. rezerwistów.

W latach 2009-2012 nie wezwano ani jednego rezerwisty

Armia w ten sposób chce zwiększać liczbę osób, które mogłaby wezwać w przypadku sytuacji kryzysowej lub wojny. To wynika z tego, że z powodu wstrzymania szkolenia dla ochotników i rezerwistów 13 lat temu, wiek rezerwistów wzrósł. Przypomnijmy, że w latach 2009-2012 nie wezwano ani jednego rezerwisty. Dlatego też obecnie najczęściej wzywani są rezerwiści w wieku 31-50 lat.

Ppłk. Justyna Balik z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (CWCR) przypomina, że liczba osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych określana jest corocznie Rozporządzeniem Rady Ministrów.

- W procedowanym rozporządzeniu na 2024 r. w ramach ćwiczeń wojskowych planuje się powołać do 200 000 osób – informuje nas ppłk. Justyna Balik.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Wojsko
Ile mamy wojska, czyli co utajniał Mariusz Błaszczak
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Wojsko
Sondaż: Polacy nie chcą powrotu poboru do wojska
Wojsko
Nocny atak na polskich żołnierzy na granicy. Reaguje kierownictwo MON
Wojsko
Katastrofa samolotu M-346 „Bielik” w Gdyni. Zginął major Robert „Killer” Jeł. Już wcześniej były problemy z tymi samolotami
Wojsko
Polska będzie strącać rakiety nad Ukrainą? Gen. Polko: Nie bylibyśmy w żadnej wojnie
Wojsko
Generał Skrzypczak o groźbach Rosji. „NATO też ma broń nuklearną”