Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej podpisało porozumienie o współpracy z Polskimi Kolejami Państwowymi SA. Teraz ustalane są szczegóły współpracy, ale już wiadomo, że zostaną zorganizowane wspólne szkolenia i ćwiczenia.

Stworzone mają być m.in. procedury dotyczące zabezpieczenia dworców, ewakuacji oraz niesienia pomocy przedmedycznej poszkodowanym, a także działań podejmowanych w przypadku aktów sabotażu.

2200

Tylu pracowników zatrudniają Polskie Koleje Państwowe SA

Jak nas informuje Agnieszka Jurewicz z PKP SA, w ramach porozumienia przeprowadzone będą wspólne ćwiczenia z zarządzania kryzysowego. Obecnie Polskie Koleje Państwowe SA zatrudniają ok. 2200 pracowników.

Budowanie odporności

Podobne porozumienie pod koniec kwietnia WOT podpisał z Lasami Państwowymi. I w tym przypadku mowa jest o wspólnych szkoleniach wojskowych. Dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica zapowiedział renowację strzelnic, które będą mogły być wykorzystywane przez leśników i żołnierzy.

Już w poprzednim roku w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Plaskoszu koło Tucholi odbył się pierwszy pilotażowy kurs przygotowany przez instruktorów WOT. Leśnicy poznali wyposażenie wojskowe, wykorzystanie broni długiej i krótkiej, taktykę, odbyli szkolenie saperskie oraz z łączności. Nie można zapominać, że wielu z 30-tysięcznej rzeszy leśników doskonale posługuje się bronią, bo część z nich to myśliwi.

Czytaj więcej

Ministerstwo Obrony Narodowej intensywnie szuka rekrutów

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesław Kukuła, który sygnował porozumienia, podkreślił, że WOT powstał, by wzmocnić system obronności, a także „integrować wysiłki wielu instytucji oraz inicjatyw obywatelskich, które definiują odporność państwa”.

Wojska te zorganizowały też w swoim centrum szkolenia w Toruniu pilotażowy kurs przysposobienia wojskowego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Poznawali oni taktykę, topografię, ratownictwo pola walki, odbyli szkolenia strzeleckie oraz łączności z wykorzystaniem radiostacji wojskowych.

Szkolenia obronne organizują też we własnym zakresie niektóre spółki Skarbu Państwa, np. PGNiG czy PGZ. Resort aktywów państwowych sprzyja takim działaniom, o czym napisaliśmy w „Rzeczpospolitej” pod koniec marca.

Bonusy dla pocztowców

Wprawdzie – jak nas informuje Daniel Witkowski, rzecznik Poczty Polskiej, aktualnie nie zaplanowała ona szkoleń z przysposobienia obronnego z udziałem wojska dla swoich pracowników, ale stworzyła program wsparcia dla tych, którzy podjęli Terytorialną Służbę Wojskową WOT. Teraz służy w tej formacji 225 pocztowców, na ok. 70 tys. wszystkich pracowników. Aby zachęcić kolejnych do założenia mundurów, poczta wprowadziła programu „Ramię w ramię z WOT”.

– Poczta Polska, jako jeden z największych pracodawców w kraju, stwarza swoim pracownikom atrakcyjne warunki połączenia pracy ze służbą na rzecz obronności państwa – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej, na konferencji o bezpieczeństwie Defence24Day.

Pocztowcy w mundurach WOT mogą uczestniczyć w szkoleniach strzeleckich, udzielania pierwszej pomocy, cyberbezpieczeństwa, mają dofinansowanie do zajęć sportowych. Otrzymują też dodatkowo dwa dni wolne od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, a nieobecności w pracy, bezpośrednio związane z pełnieniem służby wojskowej, nie mają wpływu na wysokość premii. Mogą się też ubezpieczyć na życie na preferencyjnych warunkach, a także skorzystać ze zniżek przy rezerwacji miejsc w ośrodkach wypoczynkowych należących do spółki.

Poczta Polska w czasie wojny czy poważnego kryzysu podlega militaryzacji. Jest jedynym operatorem, który może dostarczać wezwania i dokumenty związane z mobilizacją. Ponadto jako tzw. operator wyznaczony jest zobowiązana do współdziałania z Wojskową Pocztą Polową w przypadku wojny.