Martin Herem, dowódca Estońskich Sił Zbrojnych, zapowiedział w niedzielę, że na początku czerwca zaproponuje ministrowi obrony redukcję około 200 z 5 tys. etatów, w tym stanowisk zajmowanych zajmowanych przez cywilów. Reorganizacja nastąpi przede wszystkim poprzez centralizację obsługi referencyjnej, finansowej, kadrowej i prawnej.

Herem dodał, że zawiadomił Simmu Vasara, głównego dyrygenta i szefa orkiestry, o zakończeniu działalności wojskowego zespołu od 1 września.

Dowódca podkreślił, że w związku z oszczędnościami nie zmniejszy się skuteczność i gotowość bojowa estońskiej armii. - Ograniczenie wydatków powinno wynikać przede wszystkim z bardziej efektywnej organizacji działań. Dlatego redukcja będzie koncentrować się w szczególności na restrukturyzacji usług pomocowych i wspierających - wyjaśnił.

Zgodnie ze strategią budżetu państwa na lata 2022-2025, zatwierdzoną przez estoński rząd pod koniec kwietnia, każde ministerstwo musi wygospodarować 5 proc. oszczędności. Zmniejszenie wydatków obejmie także siły zbrojne.