Związki partnerskie coraz bliżej

Projekt ustawy o związkach partnerskich został wpisany do wykazu prac Rady Ministrów. Przepisy mają przyznać osobom, które zdecydują się na rejestrowany związek partnerski prawo do informacji o stanie zdrowia, dziedziczenia czy wspólnego rozliczania.

Publikacja: 08.07.2024 18:52

Zwolennicy związków partnerskich

Zwolennicy związków partnerskich

Foto: Fotorzepa, Kuba Kamiński

- Po wielu miesiącach spotkać, negocjacji i pracy zespołu eksperckiego - projekt ustawy o związkach partnerskich oficjalnie znalazł na ścieżce rządowej – poinformowała w poniedziałek ministra ds. Równości Katarzyna Kotula. - To kolejny krok, a przed nami uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje publiczne. Każdy kolejny krok zbliża nas do Polski, która będzie bardziej przyjazna, bezpieczna i otwarta - dla wszystkich. Polski, którą Wam obiecaliśmy – dodawała na portalu X (dawniej twitter).

Wspólne rozliczanie i dziedziczenie spadków

Celem projektu jest wprowadzenie przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego instytucji rejestrowanego związku partnerskiego. Wpisany do wykazu projekt ma zwierać przepisy przyznające osobom pozostającym w związkach partnerskich uprawnienia w obszarze opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego, dziedziczenia i podatków. Projekt rozszerzy definicję osoby bliskiej zawartej w ustawie o prawach pacjenta. Nowe przepisy mają przyznać prawo pochówku określone w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a także umożliwi dziedziczenie ustawowe, zwolnienie od podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych. Oprócz tego wprowadzona ma być możliwość wspólnego rozliczania przez osoby, które zawarły umowę o wspólności majątkowej. Możliwe ma być też objęcia partnerki czy partnera ubezpieczeniem zdrowotnym, oraz reprezentowanie przed urzędami i sądami.

Czytaj więcej

Sondaż "Rz": Czy Polacy chcą przepisów regulujących kwestie związków partnerskich?

Wprowadzone ma być również prawo do renty rodzinnej w przypadku śmierci partnerki lub partnera oraz do zasiłku opiekuńczego w przypadku konieczności sprawowania opieki w trakcie choroby. Projekt stanowi również wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z grudnia 2023 r. w sprawie Przybyszewska i inni przeciwko Polsce. W orzeczeniu tym ETPCz stwierdził, że brak instytucji związku partnerskiego powoduje naruszenie przez Polskę art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, tj. prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego. Zgodnie z tym wyrokiem, Polska jest zobowiązana do zapewnienia ram prawnych umożliwiających parom tej samej płci odpowiednie uznanie i ochronę ich związku.

Liczba małżeństw spada

Instytucja rejestrowanych związków partnerskich ma być dostępna dla par tej samej płci oraz dla par różnej płci. Resort tłumaczy też wprowadzenie zmian danymi statystycznymi wskazującymi na to, że coraz więcej Polek i Polaków żyje w niesformalizowanych związkach.

Z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku wynika, że w Polsce spada liczba małżeństw, ale rośnie liczba związków nieformalnych: w 2011 roku było ich 316,5 tys., a w 2021 – 552,8 tys.

Rośnie też liczba małżeństw bez dzieci - w ciągu dekady liczba małżeństw z dziećmi zmniejszyła się z 41,8 proc. ogółu rodzin do zaledwie 22,3 proc.

 - Niewątpliwie zatem istnieje potrzeba społeczna zwiększenia ochrony prawnej rodzin tworzonych przez pary tej samej i różnej płci, które nie zawierają małżeństw – uzasadniają autorzy projektu.

Czytaj więcej

Koalicyjne rozbieżności i polityczne plany. Co dalej w ramach rządów koalicji?

- Po wielu miesiącach spotkać, negocjacji i pracy zespołu eksperckiego - projekt ustawy o związkach partnerskich oficjalnie znalazł na ścieżce rządowej – poinformowała w poniedziałek ministra ds. Równości Katarzyna Kotula. - To kolejny krok, a przed nami uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje publiczne. Każdy kolejny krok zbliża nas do Polski, która będzie bardziej przyjazna, bezpieczna i otwarta - dla wszystkich. Polski, którą Wam obiecaliśmy – dodawała na portalu X (dawniej twitter).

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?