Zmiany są wynikiem kilku unijnych dyrektyw mających zapewnić pełną ochronę najmłodszym biorącym udział w postępowaniach karnych, cywilnych oraz rodzinnych i karanym.

I tak, niekarani wcześniej młododciani muszą być oddzielani w więzieniach od dorosłych przestępców. Podczas rozpraw z udziałem najmłodszych wyłączona ma być jawność (choćby częściowo).

Nowela zmienia także procedurę cywilną przesłuchania dzieci w sprawach cywilnych i rodzinnych. Jeżeli przed sądem dziecko odmawia udziału w wysłuchaniu, sąd odstępuje od tej czynności. Wysłuchanie dziecka może nastąpić tylko raz w toku postępowania, chyba że dobro dziecka wymaga ponowienia tej czynności. Ponowne wysłuchanie dziecka co do zasady przeprowadza ten sam sąd.

Podstawa prawna: nowela k.p.k. i innych ustaw z 14 kwietnia 2023 r., DzU z 2023 r., poz 818

Czytaj więcej

Sędzia: Dziecko to nie procedura. Trzeba chronić dobro małoletniego, nie procedury