Chodzi o postępowania: egzekucyjne; o udzielenie zabezpieczenia; wykonanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza lub inne zadania komornicze. Czynności te u komorników opierają się już teraz w dużej mierze na posiadanych przez nich rozwiązaniach informatycznych, a według zapewnień Krajowej Rady Komorniczej, wdrożenie ich w ramach publicznej usługi hybrydowej oraz na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych nie powinno nastręczać trudności.

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia ministra sprawiedliwości od 1 listopada 2023 r. komornik będzie mógł doręczać wytworzone przez siebie pisma w tych sprawach za pośrednictwem Poczty (operatora wyznaczonego) w ramach publicznej usługi hybrydowej, z kolei od 10 grudnia br. może je doręczać stronie lub innemu uczestnikowi postępowania, pełnomocnikowi na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy, jeżeli adresat posiada taki adres.

Projekt właśnie trafił do uzgodnień i ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Czytaj więcej

Doręczanie pism przez komornika - co warto wiedzieć