Rekrutacja do szkół średnich: laureat a finalista konkursu. Rodzice ucznia idą do sądu

Sąd administracyjny nie może rozstrzygnąć, czy w organizowanym przez kuratora oświaty konkursie właściwie oceniono ucznia, któremu do uzyskania tytułu laureata zabrakło jednego punktu – wynika z postanowienia WSA w Krakowie.

Publikacja: 16.05.2023 15:43

Rekrutacja do szkół średnich: laureat a finalista konkursu. Rodzice ucznia idą do sądu

Foto: Adobe Stock

Sprawa dotyczyła ucznia podstawówki, który w małopolskim konkursie języka angielskiego zdobył 85 punktów, otrzymując tym samym tytuł finalisty. Gdyby chłopcu przyznano jeszcze jeden punkt zostałby on już jego laureatem, a takiej osobie przysługuje pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Rodzic filolog 

Chłopiec reprezentowany przez rodziców zgłosił zastrzeżenia, co do oceny rozwiązań dwóch zadań, które jego zdaniem były prawidłowe, a więc powinny zostać uwzględnione. Kurator jednak pisemnie podtrzymał wcześniejsze stanowisko w tej sprawie. Zdaniem skarżącego nie odniósł się merytorycznie do profesjonalnie przygotowanego stanowiska jednego z rodziców chłopca, filologa angielskiego z 20-letnim doświadczeniem, zawierającego odniesienia do literatury fachowej. Sam konkurs, w którym dziecko wzięło udział, miał zaś sprawdzać wiedzę uczniów, a nie ich umiejętność „wstrzelenia” się w klucz. Rozstrzygnięcie zostało jednak uznane za ostateczne, mimo że rodzice się od niego odwołali.

Jednak uznali oni również, że nawet zakładając, iż zdobył on tylko 85 punktów, to zgodnie z regulaminem konkursu, i tak powinien otrzymać tytuł laureata. Ten zawiera bowiem zapis, że taki tytuł przyznawany jest uczniom, którzy otrzymali co najmniej 85 proc. punktów możliwych do zdobycia, ale pod warunkiem, że liczba laureatów nie przekroczy 20 proc. liczby wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego. Zaś ewentualne wątpliwości, które mogą pojawić się w związku z wynikami, powinny zostać zawczasu przewidziane, a nie później intepretowane na niekorzyść samego ucznia.

Czytaj więcej

Polskie szkoły nagminnie łamią prawa uczniów

Sąd nie oceni zasad konkursowych 

Kurator wniósł o odrzucenie skargi, przypominając, że prace uczniów oceniała komisja konkursowa złożona ze specjalistów – filologów angielskich. Zaś sprawami takimi, jak wątpliwości co do poprawności tej oceny czy też interpretacji zapisów regulaminu, nie powinien zajmować się sąd administracyjny.

Podobne spojrzenie na sprawę miał WSA, który odrzucił skargę rodziców chłopca. Orzekł, że zaskarżone pismo kuratora stanowi jedynie odzwierciedlenie wyników konkursu, który nie został przeprowadzony w ramach postępowania administracyjnego. Decyzji administracyjnych nie stanowią zaś ani same wyniki takich konkursów, ani rozstrzygnięcia wydawane według ich regulaminowych zasad.

Przypomniał, że reguły ich przeprowadzania i oceniania określają konkretne regulaminy. - Jednolicie przyjmuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych, iż regulaminy konkursów podlegają zaliczeniu do źródeł prawa o charakterze wewnętrznym, które mogą stanowić podstawę działań wyłącznie wobec podmiotów bezpośrednio podległych organom wydającym regulaminy, a więc wyłącznie w strukturze wewnętrznej tych jednostek – uzasadnił WSA. - Nie będąc źródłami prawa powszechnie obowiązującego, nie mogą zatem stanowić podstawy działań wobec obywateli, które przybierałyby postać aktów administracyjnych podlegających zaskarżeniu do sądu administracyjnego – dodał.

Sygnatura akt: III SA/Kr 647/23

Sprawa dotyczyła ucznia podstawówki, który w małopolskim konkursie języka angielskiego zdobył 85 punktów, otrzymując tym samym tytuł finalisty. Gdyby chłopcu przyznano jeszcze jeden punkt zostałby on już jego laureatem, a takiej osobie przysługuje pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Rodzic filolog 

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży