Chodzi m.in. o lekarzy specjalistów, pielęgniarki, asystentów i opiekunów osób niepełnosprawnych, analityków komputerowych, techników budownictwa, elektryków, murarzy, ślusarzy, kierowców.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Czytaj więcej

Zezwolenia na pracę cudzoziemców mniej sformalizowane