Rząd ułatwi osobom polskiego pochodzenia ubieganie się o wydanie Karty Polaka i przedłużenie jej ważności. Dodatkowym organem wydającym decyzje będzie wojewoda lubelski. Tak wynika z przyjętej przez Radę Ministrów nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka.

W ostatnich kilku miesiącach białoruskie władze wydaliły grupę polskich dyplomatów, w tym znaczną liczbę urzędników konsularnych. Dlatego na złożenie wniosku o przyznanie Karty Polaka na Białorusi czeka się ponad pół roku. Według oficjalnych danych na Białorusi zamieszkuje ok. 290 tys. osób narodowości polskiej.

Etap legislacyjny: czeka na publikację

Czytaj więcej

Karta Polaka ma objąć wszystkie osoby polskiego pochodzenia oraz wszystkie środowiska polonijne