Nowa instytucja polega na tym, że zażalenie rozpatruje nie sąd wyższej instancji, co jest zasadą, ale inny skład tego samego sądu.

Ten nowy środek odwoławczy dotyczy wydawanych w sądzie II instancji postanowień: o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego; w sprawie skazania świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz innego uczestnika rozprawy na grzywnę; zarządzenia przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia.

Obecnie, gdy tego rodzaju orzeczenia zapadają w sądzie I instancji, zażalenia przysługują do sądu wyższej instancji. Gdy jednak zapadną w sądzie II instancji, to do tej pory nie było możliwości odwołania ze względu na zawężony katalog zażaleń do Sądu Najwyższego.

To ograniczenie wytknął w czerwcu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny (sygn. SK 38/09), wskazując, że często w tych (tzw. wpadkowych) procedurach chodzi o istotne dla obywateli kwestie, a nie mają oni dostatecznej ochrony przed sądem.

Trybunał nie przesądził, według jakiego modelu powinna zostać ukształtowana procedura kontroli tych incydentalnych postanowień. Senat uznał, że odwołania poziome są dobrym rozwiązaniem.

Nowela zakłada też  wyeliminowanie jednej z podstaw odrzucenia wniosku o wyłącznie sędziego, tj. oczywistej bezzasadności. Sąd będzie musiał taki wniosek merytorycznie rozpatrzeć

Zobacz senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 3901)

.

Czytaj także:

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Więcej w serwisach:

Prawnicy, doradcy i biegli » Projekty aktów prawnych

Wymiar sprawiedliwości » Postępowanie w sądzie » Postępowanie cywilne