Doradztwo obejmowało badania prawne działalności nabywanych spółek, przygotowanie i negocjacje treści dokumentacji związanej z przeprowadzeniem transakcji oraz uczestnictwo w czynnościach związanych z zamknięciem transakcji.

Czterem spółkom komandytowym, które zostały nabyte przysługują tytuły prawne do nieruchomości gruntowych, położonych w Warszawie w dzielnicy Ursus, o łącznej powierzchni 63.309 m2.

Robyg S.A jest jedną z wiodących spółek deweloperskich, zajmujących się budową oraz sprzedażą nieruchomości mieszkaniowych.

Zespołem w tym projekcie kierowała mec. Maria Beroud, przy wsparciu mec. Marty Foltyn, mec. Macieja Łysakowskiego i mec. Przemysława Wierzbickiego.